Zakenreizen duurder door verbeterde wereldeconomieZakenreizen duurder door verbeterde wereldeconomie
Back Back Nieuws

Zakenreizen duurder door verbeterde wereldeconomie

19 juli 2017

Volgens de vierde jaarlijkse 2018 Global Travel Forecast zullen de prijzen voor zakenreizen het komende jaar naar verwachting sterk stijgen, in sommige sectoren bedraagt de stijging zelfs bijna 4%.

De 2018 Global Travel Forecast is een gezamenlijke publicatie van Carlson Wagonlit Travel, de wereldwijde reisorganisatie en de GBTA Foundation, de opleidings- en onderzoekstak van de Global Business Travel Association. Uit de publicatie voor 2018 blijkt dat de prijs voor vliegtuigtickets met 3,5% zal stijgen; de hotelprijzen naar verwachting met 3,7% toenemen en dat het transport over land, zoals taxi's, treinen en bussen slechts 0,6% duurder zal worden. Het laatste cijfer is aanzienlijk lager dan de voorspelde inflatie van 3%.

Hogere prijzen, hogere uitgaven

'De hogere prijzen weerspiegelen de verbeterde economie en de daaraan gekoppelde toenemende vraag', aldus Kurt Ekert, president en CEO van Carlson Wagonlit Travel. 'De wereldwijde cijfers van de Global Travel Forecast kunnen worden beschouwd als sterke indicatoren van wat 2018 in petto heeft. We verwachten wereldwijd hogere uitgaven door bedrijven.'

'Zakenreizigers moeten meer dan ooit bij het opstellen van hun reisprogramma's rekening houden met geopolitieke risico's, onzekerheden in de opkomende markten en de steeds veranderende politiek in zowel Europa als de Verenigde Staten', aldus Jeanne Liu, Vice President van de onderzoeksafdeling van de GBTA Foundation. 'Zelfs bij de meest succesvolle reisprogramma's moet goed worden gelet op zowel de geopolitieke risico's als het snel veranderende landschap van aanbieders. Een tijdige herevaluatie of aanpassing van de strategie kan daarbij noodzakelijk zijn.'

Prognose luchtvervoer 2018

De hogere olieprijzen zorgen wereldwijd voor een prijsstijging in vliegtickets, dit ondanks de capaciteitsuitbreiding van 6% door de luchtvaartmaatschappijen. Door de brede segmentering die grote maatschappijen toepassen in hun basisprijzen wordt de prijsbepaling in de luchtvaartsector nog complexer. Reizigers kunnen nu kiezen uit een economy basistarief dat kan worden aangevuld met diverse upgrades en specifieke bijbehorende diensten. De service-opties en prijzen variëren per luchtvaartmaatschappij.

• In Nederland wordt volgend jaar een prijsstijging verwacht van 7,6% voor vliegtickets. Het prijsniveau komt iets hoger uit dan het gemiddelde binnen de EMEA (Europe Middle East & Africa) regio.

• Binnen EMEA zal het vliegverkeer naar verwachting blijven groeien. De prijzen zullen met 7,1% stijgen in Oost-Europa en met 5,5% in West-Europa. Door de aanhoudende veiligheidsproblemen verwachten de landen in het Midden-Oosten en Afrika slechts een stijging van 3%. Bovendien is de oliesector daar nog herstellende. De schommelingen in de wisselkoersen binnen Europa kunnen de prijzen in 2018 verder beïnvloeden. Gezien de beperkte concurrentie en de naderende World Cup in Rusland in de zomer van 2018 kan Oost-Europa opnieuw te maken krijgen met de grootste prijsstijging in de regio.

• Asia Pacific zal naar verwachting het aankomende jaar een prijsstijging van 2,8% ondervinden door een toename van de binnenlandse vluchten, vooral in China en India.

• In Noord-Amerika zullen de prijzen voor vliegtickets met een bescheiden 2,3% klimmen volgens de voorspellingen. Door de strengere reisrestricties naar en in de VS zijn vluchten naar dit continent al gereduceerd. Men veronderstelt dat de Canadese luchtvaartmaatschappijen de concurrentiestrijd aangaan, gezien de nieuwkomers op de markt en een verwachtte capaciteitsgroei van ongeveer 11% in 2017 en 12% in 2018. De markt voor het luchtverkeer is in deze regio bijna stabiel gebleven in vergelijking met voorgaande jaren, dit resulteert in een snoeiharde onderlinge concurrentiestrijd. Maatschappijen zetten nu in op branded fares in plaats van bundled fares.

• In Latijns-Amerika en de Caraïben zullen de prijzen naar verwachting maar weinig veranderen - men voorspelt slechts een stijging van 0,3% in 2018. De luchtvaartmaatschappijen hebben heel behoedzaam hun capaciteit uitgebreid. Een meer diepgaande analyse van Zuid-Amerika laat een toename van 20% in geplande vluchten zien tegen het einde van 2019. Gezien de lage penetratie in de regio hebben de low-cost maatschappijen een goede plek ingenomen. Doordat meer efficiënte vliegtuigen worden ingezet, zullen de bedrijfskosten het aankomende jaar lager liggen.

Prognose hotels 2018

Wereldwijd maskeert een gemiddelde stijging van 3,7% aan hotelprijzen wat er daadwerkelijk aan de hand is op regionaal niveau. Naar verwachting zal in Europa de prijs voor een hotelkamer sterk stijgen, terwijl andere regio’s zich nauwelijks aan de inflatie houden. De prijzen in Latijns-Amerika en de Caraïben gaan vermoedelijk dalen. Bovendien voorzien wij dat de hotelfusies in 2017 veel impact zullen hebben op het inkoopseizoen van 2018.

De hotelketens trachten de zakenreisinkopers geleidelijk van de vaste, onderhandelde hoteltarieven richting een meer dynamische prijsstelling te bewegen. Er is ook een wereldwijde trend in opkomst van 'smarter' hotels; hotels die investeren in beacon technologie, messaging, in-room entertainment en meer. Een toenemend aantal gasten wil via een app kunnen in- en uitchecken, de hotelkamer openen, de televisie op afstand bedienen en de kamertemperatuur regelen.

• In Nederland zullen de prijzen voor hotelkamers stijgen met 6,3%, vergelijkbaar met de toename in West-Europa.

• In EMEA nemen de hotelprijzen in 2018 naar verwachting toe: 6,6% in Oost-Europa, 6,3% in West-Europa en slechts 0,6% in het Midden-Oosten en Afrika. Noorwegen neemt de grootste stijging voor haar rekening met 14%, terwijl de Russische hotelprijzen met 11,9% toenemen door de groeiende vraag in verband met de 2018 World Cup volgend jaar zomer.

• In Asia Pacific zullen de hotelprijzen met gemiddeld 3,5% stijgen. Er zijn grote verschillen waarneembaar tussen de landen: in Japan dalen de prijzen naar verwachting met 4,1% en in Nieuw-Zeeland daarentegen is er een flinke toename van 9,8%. Door de sterke economie neemt de vraag toe in de APAC-regio. Inkopers moeten zich voorbereiden op stevige onderhandelingen met gefuseerde hotelketens, in het bijzonder in markten met een groot volume zoals Bangkok, Peking, Sjanghai en Singapore.

• Noord-Amerikaanse hoteliers mikken op economische groei en in 2018 zal het hotelaanbod geleidelijk aan blijven stijgen. Men verwacht dat de internationale reizen met 4% zullen toenemen in 2017 en 2018. De groei van de Amerikaanse hotelsector zal voornamelijk plaatsvinden aan de Westkust en in Washington D.C. In Canada verwacht men in Toronto, Vancouver en Montreal een goede prijspositie te behouden door de zwakke Canadese dollar.

• In Latijns-Amerika zullen de hotelprijzen naar verwachting met 1,2% dalen, met sterke dalingen in Brazilië (8,7%) en in Argentinië (2,7%). In Peru en Chili zullen de prijzen respectievelijk met 7,7% en 5,5% stijgen. De inkopers worden in 2018 geconfronteerd met een efficiëntere sector naarmate de grotere ketens de zelfstandige hotels overnemen en upgraden. De hotelcapaciteit wordt in de gehele regio uitgebreid. Tussen nu en 2025 worden naar verwachting 449.500 nieuwe hotelkamers opgeleverd: een toename van het aanbod met 57%. Door de structurele veiligheidsproblemen zijn deeleconomie accommodaties nog steeds niet erg populair voor zakelijke reizen in Latijns-Amerika.

Prognoses vervoer over land 2018

De prijzen voor het vervoer over land stijgen naar verwachting met slechts 0,6% in 2018 (maar met 5,5% in 2022). Experts uit de sector voorspellen een nieuw record in de autoverkoop gedurende de komende vijf jaar, terwijl de prijzen voor tweedehandsauto's met 50% zullen dalen. Dat doet afbreuk aan de restwaarde voor tweedehands huurwagens en leidt tot niet duurzame huurprijzen. De marktspecifieke regelgeving voor de inperking van CO2-uitstoot en de dure olieprijzen zorgen ervoor dat leveranciers nu al flink investeren in meer 'groene' huurauto’s.

Spelers binnen de deeleconomie, zoals Uber en Lyft, zullen het aankomende jaar exponentieel blijven groeien (meer dan 10%) om dan in 2019 te stabiliseren. De groei van deze partijen wordt bedreigd door strikte en kostbare overheidsregelgeving.

• Het vervoer over land blijft zeer concurrerend in EMEA. Naar verwachting zullen de prijzen in Europa grotendeels stabiel blijven en slechts met een magere 1% stijgen in het Midden-Oosten en in Afrika. Het spoor blijft een goed alternatief voor het vliegtuig binnen Europa, vooral nu de veiligheidsmaatregels op de luchthavens worden aangescherpt.

• De aanhoudende onzekerheid in de mijnbouw en een voorzichtig herstel in de olie- en gassector zal in 2018 leiden tot stabiele tarieven in Asia Pacific. China blijft een groeimarkt; de meeste grote autoverhuurders en leveranciers vanuit de deeleconomie opereren aldaar. Deeleconomie leveranciers Didi Chuxing in China, Ola in India en Grab in Zuidoost-Azië hebben allemaal hun schaalvoordelen benut. Hierdoor worden ze steeds belangrijker concurrenten voor de meer traditionele autoverhuurders en taxibedrijven.

• Canada verwacht een gezonde stijging met 4,6% in 2018 maar de gehele regio Noord-Amerika zal slechts met 1% toenemen. Naar verwachting zullen de beperkte spoormogelijkheden, het verbeterde inkomen per hoofd van de bevolking en een toename van het aantal zakenreizen de tarieven voor huurauto's opdrijven in Noord-Amerika. De autoverhuurbedrijven kampen met beperkte marges. Ze hebben geïnvesteerd in operationele efficiëntie en technologieën voor een beter beheer en gebruik van hun wagenpark. Deeleconomie leveranciers blijven groeien, maar worden geconfronteerd met grotere concurrentie van de traditionele taxibedrijven en strikte overheidsregelgeving.

• De prognose is dat de prijzen licht stijgen (1%) in heel Latijns-Amerika. Brazilië en Mexico anticiperen op een toegenomen vraag naar huurauto's in 2018 door een heropleving van de economie. De autoverhuurmarkt is daar echter sterk gefragmenteerd. Uber zet fors in op aanwezigheid in de Latijns-Amerikaanse markt (ondanks problemen in Brazilië, Peru en Argentinië) - vooral na hun recente vertrek uit de Chinese markt. Regionale en internationale verhuurbedrijven blijven uitbreiden en prijzen zullen stabiliseren.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!