Vak- en publieksbeurzen in de liftVak- en publieksbeurzen in de lift
Back Back Nieuws

Vak- en publieksbeurzen in de lift

29 juni 2017

Meer exposanten, meer verhuurde vierkante meters en hogere bruto mediumbestedingen laten per saldo een stijgende beurzenmarkt zien. Meer organisaties profiteren hiervan, te zien aan de stijging in aantal accommodaties en organisatoren. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Beurzen Monitor van Respons, opgesteld in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA.

 

Facts & figures beurzenmarkt in Nederland 2014 - 2016

 

2014        

2015

2016

% ∧∨

Totaal vak- en publieksbeurzen

579

562

600

+6,8%

Vakbeurzen

231

207

214

+3,4%

Publieksbeurzen

348

355

386

+9%

Totaal bezoeken

6.668.367

6.825.007

6.502.937

-4,7%

Gem. aantal bezoeken per beurs

11.517

12.144

10.838

-10,8%

Exposanten

94.212

95.984

104.007

+8,4

Verhuurde oppervlakte (m²)

3.315.154

3.163.204

3.302.783

+4,4%

Uitgaven bezoekers
In miljoenen €, excl. BTW

€ 409

€ 425

€ 413

-2,8%

Bruto mediumbestedingen*

In miljoenen €, excl. BTW

€ 368

€ 368

€ 384

+4,3%

Organisatoren

276

273

302

+10,6%

Accommodaties

140

142

167

+17,6%

 * Netto verhuurde meters x bruto m2 prijzen excl. BTW

Groei vak- en publieksbeurzen

De plus in het aantal beurzen (+6,8%) is veroorzaakt door een stijging bij publieksbeurzen (+9%) en bij het aantal vakbeurzen (+3,4%). Beide sectoren laten een groei zien, na de dalingen in aantallen vak- en publieksbeurzen in 2014 en vakbeurzen in 2015. Bij de vakbeurzen zagen we vooral een stijging bij de internationale vakbeurzen, mede als gevolg van de twee jaarlijkse cyclus bij vakbeurzen. Grote internationale beurzen als Techni-Show, VSK, ISSA/Interclean Amsterdam, Intertraffic Amsterdam en European Subcontracting & Engineering Fair (ESEF) vonden plaats in 2016. Dit maakt dat het aantal internationale vakbeurzen heen en weer schommelt tussen even- en oneven jaren. Om een voorbeeld te nemen, waren er in 2015 19 internationale vakbeurzen in tegenstelling tot 28 in 2014 en 26 in 2016. Bij de publieksbeurzen zien we in 2016 vooral een toename bij de nationale (+10,3%) en regionale (+8,3%) publieksbeurzen, de internationale publieksbeurzen zijn vrijwel gelijk gebleven.

Bestedingen exposanten verder omhoog (+4,3%)

Het medium beurzen zit weer steviger in het zadel in de communicatiemix bij exposerende bedrijven. De stijging van het aantal beurzen (+6,8%), in combinatie met een stijging van het aantal exposanten (+8,4%) en totale verhuurde meters beursoppervlakte (+4,4%) zorgde voor een toename van de totale bruto mediumbestedingen met 4,3%. In 2016 werd er in totaal bijna € 384,5 miljoen aan vierkante meters beursvloer besteed. De werkelijke bestedingen van exposanten liggen nog veel hoger door o.a. uitgaven aan standbouw en stand bemensing. Vakbeurzen zijn verantwoordelijk voor € 226 miljoen (59%), publieksbeurzen nemen € 158 miljoen (41%) voor hun rekening.

Positivisme voert de boventoon

Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA, is blij dat de positieve ontwikkelingen in de beurzensector doorzetten: 'De uitkomsten van de nieuwe Beurzen Monitor wijzen erop dat positivisme de boventoon voert in de markt; het aantal beurzen en exposanten nam afgelopen jaar weer toe en exposanten zijn weer bereid te investeren. De Beurzen Monitor is een nuttige tool voor de leden van CLC-VECTA en andere professionals in de branche om verder inzicht te krijgen in de ontwikkelingen in de beurzenmarkt en prikkelt om hiermee aan de slag te gaan.'

Beurzen Monitor

De Respons Beurzen Monitor komt tot stand in samenwerking met en onder auspiciën van branchevereniging CLC-VECTA. In de Beurzen Monitor staan de officiële branchecijfers vak- en publieksbeurzen opgenomen. Daarnaast bevat de Monitor een uitvoerige analyse van de Nederlandse beurzensector, alsmede de profielen van de 50 grootste vak- en publieksbeurzen in Nederland. De Beurzen Monitor is als digitale pdf-versie gratis te downloaden voor leden van CLC-VECTA.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!