Update Fieldlab experimenten CLC-VectaUpdate Fieldlab experimenten CLC-Vecta
Back Back Nieuws

Update Fieldlab experimenten CLC-Vecta

14 september 2020

Op 21 juli werd de start van Fieldlab Evenementen aangekondigd. De evenementenbranche (het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers) is toen van start gegaan met het opzetten van een Fieldlab-programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Indertussen zijn de eerste stappen gezet.

Eerste stappen

Het gaat hierbij om de volgende punten:

1. Ontwikkelen bouwstenen en bijbehorende onderzoeksvragen

2. Verbinden van wetenschappelijke experts

3. Enquête onder evenementenbezoekers

4. Afspraken met ministeries over plan van aanpak pilots bij evenementen

5. Innovatiecompetitie met Sportinnovator

Bouwstenen en onderzoeksvragen

Op basis van de customer journey van een bezoeker van een evenement zijn de bouwstenen en de bijbehorende onderzoeksvragen ontwikkeld. Op basis daarvan worden de pilots opgezet. Een overzicht van de bouwstenen en de bijbehorende onderzoeksvragen is te vinden op: www.fieldlabevenementen.nl/bouwstenen

Wetenschappelijk kader

Inmiddels zijn de eerste samenwerkingsafspraken met wetenschappelijke partners gemaakt. Radboudumc, TNO, TU Delft en TU Eindhoven zijn betrokken bij de diverse onderzoeken en bouwstenen van Fieldlab Evenementen. Daarnaast is Sportinnovator betrokken in het programmateam. Er wordt nog met diverse andere partijen gesproken over mogelijke betrokkenheid.

Enquête onder evenementenbezoekers

In samenwerking met Radboudumc is een enquête ontwikkeld. Doel van het onderzoek is om uit te vinden hoe bezoekers van evenementen denken over de maatregelen waarover wordt nagedacht. Het geeft antwoord op de vragen: “Hoe wil de bezoeker bijdragen aan het mogelijk maken van evenementen in tijden van Corona? Welke preventieve maatregelen zien ze wel zitten en welke niet? Wanneer voelen ze zich veilig en hoe kunnen wij deze veiligheid bieden?”. De enquête kan beantwoord worden t/m 17 september. De resultaten zijn twee weken later bekend. Zelf de enquete verspreiden? Dat kan op basis van de informatie op fieldlabevenementen.nl/fieldlabevenementen-lanceert-bezoekersonderzoek

Een uitgebreide update over de activiteiten tot op dit moment met een toelichting van bovenstaande stappen, de planning voor de komende maanden en een algemene stand van zaken, kun je downloaden via CLC-Vecta.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!