Back Back Nieuws

MuseumTop: 12 museumdirecteuren geven hun visie

21 november 2016
Tijdens het congres MuseumTop gaan
maar liefst twaalf museumdirecteuren met elkaar in gesprek over
de toekomst van musea en de rol van het bedrijfsleven daarin. Onder
leiding van dagvoorzitter Andrea van Pol wordt een toekomstbeeld geschetst aan
de hand van vier aspecten: het bereiken van nieuwe doelgroepen, beleving en
commercie, de rol van museale events en het museum van de toekomst.

Naast een uitgebalanceerde
afvaardiging van museumdirecteuren, van Michel van Maarsseveen (museum Paleis het
Loo) en Benno Tempel (Gemeentemuseum), Kris Callens (Friesmuseum en
Keramiekmuseum Princessehof) tot Judith Kadee (Villa Mondriaan). Ook schuift Pauline Slot, schrijfster van het boek
Museumbezoeking, aan. Daarnaast wordt de dialoog gevoerd met de
congresbezoekers waardoor elke stem - ook die van het bedrijfsleven! - tijdens het
congres wordt gehoord.

10 jaar Platform Museum Locaties
De MuseumTop wordt georganiseerd
in het kader van 10 jaar Platform Museum Locaties op woensdag 30 november a.s.
om 14.30 u. in het Museon te Den Haag.

Meer stof dan cultuur?!
Toen
Platform Museum locaties 10 jaar geleden te water gelaten werd, was dat in een
koud bad. Vrees voor commercialisering bij directies, interne organisaties
die weerbarstig bleken en het bedrijfsleven dat meer stof dan cultuur zag in
musea. Echter, een vooruitziende groep eventmanagers afkomstig van 40 musea had
bij oprichting één doel strak voor ogen: 'Het op verantwoorde wijze
organiseren van events in musea met respect voor de museale organisatie én
collectie kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de instandhouding van het
culturele erfgoed in Nederland'.

Nieuwe bakens aan de horizon
PML
heeft in het afgelopen decennium de schouders gezet onder museale events en
zorg gedragen voor een éducation permanente van de aangesloten leden. Door het
vasthouden aan de juiste doelstelling en door te excelleren in hun vak hebben
de eventmanagers van musea laten zien wat de bijdrage van events kan
zijn. Niet alleen door extra financiering binnen te halen, maar ook op
vernieuwde wijze doelgroepen aan te trekken en extra cachet aan bestaande
ontvangsten en openingen binnen de museale muren te geven. Door
de organisatie van de MuseumTop zet PML na tien jaar nieuwe bakens aan de
horizon. 'Wij gaan graag in de komende jaren weer samen met de leden aan de slag
om deze bakens succesvol te bereiken!'

Foto: Museon (Den Haag)


Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!