LiveCom Alliance presenteert European Industry Survey 2023LiveCom Alliance presenteert European Industry Survey 2023
Back Back Nieuws

LiveCom Alliance presenteert European Industry Survey 2023

09 februari 2024

De LiveCom Alliance European Industry Survey 2023 toont de veerkracht van de industrie en schetst een perspectief voor evenementenprofessionals in een tijdperk dat de herwaardering van live-communicatie laat zien.

LiveCom Alliance presenteert met trots de zesde editie van de European Industry Survey. Het doel van de studie was niet alleen om de belangrijkste trends, uitdagingen en economische impactfactoren van de live-communicatie-industrie vast te leggen. Het voornaamste doel was om een benchmark te definiëren voor en na COVID-19, gecombineerd met de edities van 2019 en 2020.

European Industry Survey 2023

Deze studie, de derde opeenvolgende editie uitgevoerd door het gerenommeerde Duitse R.I.F.E.L. Institute, onderzoekt systematisch de huidige stand van zaken in de live-communicatie-industrie in verschillende Europese landen. Het onderzoek behandelt verschillende thema's, zoals structuur, kenmerken, inkomsten en werknemers. De resultaten van de European Industry Survey 2023 zijn gebaseerd op een steekproef van 233 bedrijven die in totaal 1.095 live-communicatiebedrijven en -bureaus vertegenwoordigen. Al deze nationale leden zijn verenigd in acht van de tien ledenverenigingen, gelijk aan lidstaten, van LiveCom Alliance.

Industriële veerkracht

Respondenten hebben een gemiddelde economische impact van € 10,5 miljoen omzet, een gemiddeld personeelsbestand van 55,2 werknemers en een gemiddeld aantal projecten van 263 per jaar. De cijfers getuigen van een veerkrachtige industrie; een lichte daling ten opzichte van (pre-COVID) 2019 in omzet (-10,3%), een kleine stijging van de werkgelegenheid (+0,5%) en een aanzienlijke stijging van projecten (+26,5%).

Uitdagende marktomstandigheden

Deze benchmark voor en na COVID-19 toont ook de uitdagingen van onze industrie. Hoewel de omzet bijna terug is op het niveau van vóór COVID-19, blijkt het behalen van voldoende rendement uitdagend. De cijfers tonen een opvallend hoger gemiddeld aantal projecten in combinatie met een kleine toename van personeel op een krappe arbeidsmarkt. Bovendien heeft de industrie te maken met aanzienlijke stijging van kosten door inflatie en wereldwijde instabiliteit.

Optimistische voorspelling voor 2024

Het goede nieuws is dat respondenten een aanzienlijke toename van de werkgelegenheid verwachten (+19,0% fulltime posities en +60,1% parttime posities). De live-communicatiebudgetten van klanten worden verwacht te groeien volgens 26,3% van de respondenten (en 46,9% verwacht geen veranderingen versus 26,8% die een afname verwacht).

Belangrijkste trends en onderwerpen

Wat betreft de trends benadrukken respondenten duurzaamheid en kunstmatige intelligentie als de meest kritieke trends voor 2024. Nieuwe bedrijfsontwikkeling, nieuwe werkcultuur en individualisering zijn ook belangrijke onderwerpen.

Vaardigheden van personeel

Volgens de respondenten zijn de drie centrale vaardigheden om toekomstig werk te beheersen: creativiteit, interpersoonlijke en relationele competenties en competenties voor zelfmanagement.

Volledig rapport

Het volledige rapport, gepubliceerd door LCA in samenwerking met het R.I.F.E.L. Institute, biedt waardevolle inzichten en concrete gegevens die de live-communicatie-industrie op Europees niveau benchmarken. Het rapport bevat nauwkeurige en relevante cijfers over onder andere de salarisverdeling van bureaus en bedrijven, omzetverdelingen, tarieven van freelancers en voorspellingen van klanten. Het complete rapport is beschikbaar via deze link.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!