Back Back Nieuws

Live Communication onder de loep door NHTV

01 mei 2015
De economische crisis, nieuwe technologische ontwikkelingen, innovaties en de manier waarop de Y- en Z-generatie aankijken tegen Live Communication, vereisen een nieuwe manier van denken over de inzet van de diverse communicatiemiddelen. De traditionele manier van bijeenkomsten organiseren, levert niet altijd meer het gewenste resultaat. Het is daarom van belang onderzoek te doen naar de inzet van Live Communication binnen de marketing- en communicatiemix en daarmee nieuwe kansen te ontwikkelen voor ondernemers in de sector.

Onderzoek
NHTV Academy for Leisure uit Breda is in januari 2015 gestart met een driejarig onderzoek naar de mix van middelen binnen het domein van Live Communication. Wat gaat er gebeuren en wat kun je verwachten van dit onderzoekstraject?

» Een analyse van de Live Communication markt (reeds gestart);
» Benchmarking: in samenwerking met leden van CLC-VECTA wordt de markt geanalyseerd op gewenste factoren zoals de solvabiliteit, omzet en klanttevredenheid en dat onderverdeeld naar segmenten (faciliteren, organiseren, accommoderen). In juni 2015 worden de eerste resultaten gepresenteerd;
» Daarna worden concepten, verdienmodellen en de rol van nieuwe technologieën in de middelenmix uitgewerkt. Dit is een intensief tweejarig traject onder de noemer Communities of Practice. Om tot de meest gewenste resultaten te komen waarbij we streven om uitkomsten maximaal toepasbaar te laten zijn, worden ondernemers nauw betrokken. Inventarisatie en terugkoppeling gebeurt door middel van bijeenkomsten, seminars, workshops, lezingen, masterclasses en publicaties.

De (tussentijdse) uitkomsten van het onderzoek worden exclusief voor leden van CLC-VECTA beschikbaar gemaakt via de communicatiekanalen van de vereniging en door het organiseren van bijeenkomsten en werksessies.

Organisatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd door lectoren, docenten en studenten van NHTV Academy for Leisure. De betrokken lectoren en docenten zijn expert in een specifiek vakgebied gericht op placemaking, events en multifunctionele leisure locaties. Naast NHTV als hoofdaannemer van dit project worden Stenden Hogeschool en Hogeschool Zeeland betrokken. En zoals gemeld is er nauwe samenwerking met leden van CLC-VECTA.

Financiering van het onderzoek
In totaal wordt € 240.000 geïnvesteerd in dit project. Naast CLC-VECTA hebben Amsterdam RAI, Ahoy Rotterdam, Beurs van Berlage, Boemer Rental Services Groep, Jaarbeurs, Mansveld Expotech en World Forum zich als onderzoekspartners verbonden. Ook CELTH (Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality) levert een financiële bijdrage om het onderzoekstraject mogelijk te maken.

Tijdspad
Start: 1 januari 2015
Realisatiedatum: 31 december 2017
Totaal: 36 maanden

NHTV Academy for Leisure kijkt er naar uit om de Live Communication branche onder de loep te nemen en te werken aan strategische plannen die als fundament fungeren voor een gezonde toekomst van de branche. Informatie over dit project kan ingewonnen worden bij Pim Dopheide, projectleider, via dopheide.p@nhtv.nl.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!