Back Back Nieuws

Live Communication branche staat nog steeds onder druk

30 november 2012
De Live Communication branche staat nog steeds onder druk, zo blijkt uit de onlangs uitgevoerde 2e editie van de CLC-VECTA Branchebarometer. Het onderzoek voor deze tweede editie heeft in oktober van dit jaar onder de leden van CLC-VECTA plaatsgevonden.

Negatiever gestemd
De resultaten van het onderzoek laten zien dat de huidige onzekere economische tijden de leden in haar greep houdt. Slechts 11% beoordeelt de huidige situatie in de branche als 'goed/uitstekend', zes van de tien vindt het huidig economisch tij 'redelijk', en 29% is van mening dat de sector er op dit moment matig of slecht voorstaat. Ten opzichte van het eerste onderzoek eind 2011, zijn de respondenten iets negatiever gestemd over de situatie in de branche.

Bezoekers, omzet en bedrijfsresultaat
Ruim de helft van de leden zag in 2012 geen groei van het aantal evenementen waar men bij betrokken is. Ook aan bezoekerszijde is er geen groei te constateren; 46% werd het afgelopen jaar geconfronteerd met een daling van het aantal bezoekers en 39% zag de belangstelling gelijk blijven.
De economische situatie komt ook tot uiting in de omzetontwikkeling. Weliswaar zag bijna 40% de omzet stijgen, maar daar staat tegenover dat 43% met een omzetdaling geconfronteerd werd. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat vertoont een zelfde beeld. Vooral als gevolg van bezuinigingen is de daling van het resultaat echter minder sterk dan die van de omzet.

Verwachtingen
Het lijkt erop dat de economische situatie ervoor heeft gezorgd dat de respondenten hun organisatie en diensten/producten die zij aanbieden beter hebben afgestemd op de huidige omstandigheden. Tweederde van de CLC-VECTA leden verwacht dat de economische situatie in de sector in 2013 zal stabiliseren of zelfs zal verbeteren. Daar staat tegenover dat 35% denkt dat er een verdere teruggang plaats zal vinden. Het accent binnen de bedrijfsvoering ligt op dit moment vooral op relatiebeheer (49%), op afstand gevolgd door productvernieuwing (25%) en kostenbesparing (16%).

Trends
Aan de respondenten is tevens gevraagd welke trends zij in de branche zien. De trend naar kleinschalige events en de behoefte aan aantoonbare meerwaarde/ROI worden het meest genoemd. Andere veelvoorkomende  trends zijn o.a. prijsdruk/lagere budgetten, efficiency, samenwerken, hybride events en verhoging van de servicegraad. Ook de duurzaamheidtrend gaat niet aan de Live Communication branche voorbij.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!