Back Back Nieuws

Lancering keurmerk voor evenementen op beurs Evenement2007

19 maart 2007
Tijdens Evenement2007 wordt het convenant Event Audit ondertekend door vertegenwoordigers van de vijf
grootste gemeenten van Nederland en brancheorganisaties uit de
beurzen- en evenementenwereld. Het
convenant vormt de basis van het in te voeren keurmerk voor betrouwbare
en onderling vergelijkbare cijfers van grootschalige evenementen,
beurzen, en festivals.

Het keurmerk komt tegemoet aan de
reeds jaren bestaande wens van vooral sponsors en subsidieverstrekkers,
maar ook van organisatoren zelf, om meer onderzoek te doen volgens
afgesproken standaarden en richtlijnen. Cijfers zijn daardoor beter met
elkaar te vergelijken.

De branche van beurzen en evenementen groeit
en professionaliseert steeds verder. Ook de economische betekenis van
de branche wordt belangrijker. Het ontbreken van gestandaardiseerde
cijfers vormt mede daardoor een steeds grotere handicap.

Afgelopen
zomer werd door de Initiatiefgroep Event Audit gestart met de
voorbereiding van een standaard voor deze cijfers op het gebied van
bezoekersaantallen, mediawaarde, en economische effecten. De initiatiefgroep bestaat uit een drietal bureaus met uitgebreide kennis
en ervaring op het gebied van dataverzameling, monitoring, en
wetenschappelijk onderzoek bij evenementen. Tevens is er kennis en
ervaring met het inpassen van evenementen bij stadspromotie en
citymarketing. De betrokken bureaus zijn ReSpons Evenementen Monitor, BV De Nieuwe Aanpak, en Meerwaarde.

De
Initiatiefgroep heeft in nauwe samenspraak met de betrokken partijen in
het werkveld een convenant opgesteld met basisafspraken. Doel van het
convenant is om te komen tot gestandaardiseerde cijfers. De
onderzoeksmethodieken zijn vastgelegd in richtlijnen.
Als vervolg op
het convenant wordt een onafhankelijke en toezichthoudende stichting
opgericht. In deze stichting nemen vertegenwoordigers uit het werkveld
als bestuurslid zitting.

De stichting gaat het keurmerk verstrekken aan organisatoren die (bezoek)cijfers leveren volgens de aangegeven standaardmethode.

Het
initiatief is mede mogelijk gemaakt door de betrokken instanties in de
gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, en Eindhoven. Het
ministerie van economische zaken heeft een innovatiebijdrage
beschikbaar gesteld.

Het convenant wordt ondertekend op de
openingsdag van Evenement 2007, de jaarlijkse beurs voor de
evenementenbranche. Naast de vijf grootste gemeenten zullen branche
organisaties als het Sponsorhuis en het Centrum voor Live Communication
het convenant ondertekenen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!