Kerncijfers vak- en publieksbeurzen over 2020 en 2021 tonen gevolgen coronaKerncijfers vak- en publieksbeurzen over 2020 en 2021 tonen gevolgen corona
Back Back Nieuws

Kerncijfers vak- en publieksbeurzen over 2020 en 2021 tonen gevolgen corona

15 maart 2022

Kerncijfers over de vak- en publiekbeurzen tonen de gevolgen van corona. Net als andere typen evenementen, zijn vak- en publieksbeurzen in Nederland zwaar geraakt. In 2020 en 2021 vonden er respectievelijk 71% en 63% minder beurzen plaats. In 2020 werd 70% minder mensen bezoekers ontvangen, in 2021 lag dat percentage zelfs op 79%. De cijfers maken onderdeel uit van de nieuwe Monitor Beurzen, een digitaal platform dat de cijfers, analyses en trends over de Nederlandse beurzensector bevat.

‘De inzichten uit de Monitor bevestigen nogmaals dat de impact van corona enorm is. Maar nu de restricties grotendeels zijn opgeheven en de relevantie van elkaar live ontmoeten onverminderd groot is, hebben we het volste vertrouwen dat de markt zich gaat herstellen”, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

Highlights Monitor Beurzen

  • Ten opzichte van 2020 is er in 2021 sprake van een licht herstel wat betreft het aantal beurzen (+ 25%). In 2021 vonden er uiteindelijk 98 vakbeurzen plaats, bijna 2x zo veel als in 2020. Het aantal publieksbeurzen nam in 2021 juist af van 109 naar 101.
  • Ten aanzien van het aantal beursbezoeken was 2021 nog slechter dan 2020 (-/- 30%).
  • De cijfers in 2020 werden vrijwel geheel gerealiseerd in het eerste kwartaal dat grotendeels pre-COVID-19 was.
  • In Q1-2020 vond 82% van alle vak- en publieksbeurzen plaats en werd 96% van alle bezoeken gerealiseerd.
  • In 2021 waren er nauwelijks tot geen beurzen in het eerste half jaar vanwege de strenge lockdown.
  • 98% van alle beurzen en 99,6% van alle bezoeken werden in de 2e helft van 2021 gerealiseerd.
  • In 2020 werden bijna 500 geplande vak- en publieksbeurzen vanwege COVID-19 afgelast. Circa 7% van de beurzen ging helemaal niet meer door. Dat cijfer komt overeen met de quickscan COVID-19 (tussen de 5%-10% stopt) die Respons en CLC-VECTA begin 2021 uitvoerden onder organisatoren van zakelijke evenementen. In 2021 werden iets minder beurzen afgelast (429).
  • In 2020 vonden 40 vak- en publieksbeurzen online plaats. In 2021 waren dat er nog maar 22. Het is niet duidelijk of online/hybride beurzen in een post-Covid-19 tijdperk terugkomen.

Online beurzen platform

De Monitor Beurzen is de online opvolger van de Beurzen Monitor die Respons en CLC-VECTA 10 jaar hebben uitgegeven. In de nieuwe Monitor Beurzen staan de officiële branchecijfers van vak- en publieksbeurzen en een analyse van de Nederlandse beurzensector. Het digitale platform bevat cijfers, analyses en trends, maar dan in een eigentijds jasje met meer mogelijkheden die op aantrekkelijke wijze zijn weergegeven. En waar de Beurzen Monitor maar één keer per jaar verscheen, wordt de online Monitor Beurzen meerdere malen per jaar van nieuwe data en analyses voorzien. Zo staat in de zomer een update gepland van de eerste halfjaarcijfers 2022. Respons directeur Lex Kruijver: ‘De coronacrisis bood ons de mogelijkheid de vernieuwing versneld door te voeren. Vooral de actualisering en aanvulling van gegevens voorzien in de behoefte van onze afnemers. Ook onze andere monitoren krijgen straks deze vorm.’

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!