Inzet van Big Data voor veiligheid bij evenementenInzet van Big Data voor veiligheid bij evenementen
Back Back Nieuws

Inzet van Big Data voor veiligheid bij evenementen

17 maart 2017

Gisteren is op de HSD Campus het rapport ‘Big Data applicaties voor veiligheid’ overhandigd aan wethouder Sakia Bruines van gemeente Den Haag. Het rapport gaat dieper in op toepassing van Big data in het domein van veiligheid. In het rapport worden als voorbeeld de evenementenorganisatie en ondermijnende criminaliteit gebruikt. Big data wordt als oplossing voor vele verschillende veiligheidsvraagstukken gezien. Maar bij de toepassing komen ook nieuwe onderwerpen naar boven, zoals: vertrouwen in techniek, het non-discriminatie beginsel, nieuwe kwetsbaarheden door datacentralisatie en gebruik van persoonlijke gegevens. 

Belangrijke rol Big Data

Algoritmen gebaseerd op het gebruik van Big Data en kunstmatige intelligentie worden steeds meer ingezet voor beslissingen die aanzienlijke impact hebben op individuen en de maatschappij. Omdat Big Data steeds meer onderdeel zijn van innovatieve veiligheidsoplossingen, heeft The Hague Security Delta (HSD) vorig jaar het initiatief genomen om publieke-, private- en kennispartijen bij elkaar te brengen rondom het onderwerp Big Data voor veiligheidstoepassingen. Tegelijkertijd is een studie uitgevoerd door wetenschappers van de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam. Hierin is onderzoek gedaan naar wat mogelijk is met Big Data, wat wenselijk is en wat praktijkvoorbeelden zijn. Hiermee worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen van verantwoorde Big Data toepassingen voor veiligheid die projectleiders, programmamanagers en beleidsmakers handvatten bieden.

Toepassingen voor veiligheid

In aanloop naar de uitreiking van het rapport heeft HSD verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarbij triple helix partijen verkenden hoe Big data ingezet kan worden voor evenementveiligheid en ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Gemeente Den Haag is één van de partners waarmee deze initiatieven zijn opgepakt. De inzet van innovatieve veiligheidsoplossingen in een stad en de ontwikkeling van Smart Cities kunnen elkaar versterken. Big data, steeds krachtigere computers en Artificiële Intelligentie kunnen veiligheid helpen vergroten door sneller en accurater inzicht te geven in veiligheidsdreigingen. Saskia Bruines: 'Dit rapport geeft aan hoe we Big Data kunnen benutten voor innovatieve veiligheidsoplossingen. Bij de ontwikkeling richting Smart Cities moeten we nagaan hoe we als stad bestaande data steeds slimmer en verantwoord kunnen inzetten'.

Advies over inzet Big Data

Het is belangrijk om bij toepassing van Big Data op een verantwoorde wijze te ontwerpen en te ontwikkelen. De risico’s die zich kunnen voordoen met betrekking tot ethiek, privacy, beveiliging, veiligheid en integriteit moeten hierbij scherp op het netvlies staan en bewaakt worden. Succesvolle toepassingen zullen afhankelijk zijn van de compleetheid van de verzamelde data, de kwaliteit en relevantie van de analyse, en het vermogen om er effectief naar te handelen. Het rapport is te vinden op de website van The Hague Security Delta

The Hague Security Delta

The Hague Security Delta (HSD) is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den Haag.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!