Back Back Nieuws

Groei in eerste 'snapshot' van de Europese live communicatie-industrie

08 november 2016

Het eerste Europese onderzoek in de live communicatie-industrie,
gebaseerd op data uit zeven landen, laat een positieve groeitrend zie. Met een
gemiddelde van 83% van de respondenten in zes belangrijke markten, die
stijgende of gelijkblijvende budgetten verwachten. 

Stijgend budget
De LiveCom Alliance European Industry Survey 2016 omvat
bestaande data uit België, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en de
UK. Meer respondenten verwachten een stijgend budget dan een dalend budget
behalve België, waar 4% meer een verlaging verwacht. In Nederland (56%) en Italië
(49%) verwachten de meeste respondenten budgetgroei. Doordat de data na het Brexit referendum is verzameld, is de
UK voorzichtiger met een 74% van de respondenten die een gelijkblijvend
eventbudget verwachten maar ook het laagste aandeel in een negatieve
budgetverwachting - maar 6%. 

De cijfers van concrete budgetgroei zijn hoger in de UK
(6,3%) dan in Italië (4,3%), Spanje en Zweden (beide 3,7%). 

De LiveCom Alliance European Industry Survey heeft als doel
om de omvang, trends en economische impact van de live communicatie-industrie
binnen ’s wereld grootste vrije creatieve sector, in kaart te brengen. De 2016
editie is een eerste stap naar een uitgebreid beeld van deze belangrijke
industrie.

LiveCom Alliance, het platform dat data onderzoekt, voorzien door de
leden, zal toekomstige versies jaarlijks gelijktijdig met Eubea Festival
presenteren.

Positieve budgettrend
Zes landen laten substantiële budgetgroei verwachtingen voor
events zien; met een gemiddelde groeiverwachting (36%), die het dubbele is van
de negatieve verwachting (18%). Algemene eventmarketingbudgetten stijgen tussen
de 3,7% en 6,3%. Bovendien laat dit onderzoek zien dat live communicatie en
events een substantieel deel van het totale marcom budget innemen.      

Sterke bureaupositie
Oprichter van LiveCom Alliance, Maarten Schram: 'Kijkende naar de positie van bureaus in onze branche, laten
de resultaten zien dat er kansen zijn voor zowel 360 graden bureaus als
gespecialiseerde bureaus. In het algemeen blijkt de markt gelijk verdeeld, met
een deel van de opdrachtgevers die de geïntegreerde benadering prefereert terwijl
een gelijk aantal gelooft in het werken met een select aantal (gemiddeld 3) gespecialiseerde
bureaus. Het begrijpen en denken in multi-channel benadering binnen event
concepten echter is een must voor de toekomst.' 

Bureaus voegen waarde
toe

'Het creëren van effectieve live experiences gaat niet om het
samenvoegen van verschillende elementen, het is een vakmanschap en specialiteit
die veel vakkennis en -kunde vereist. Bureaus ‘ademen’ dit vakmanschap 24/7 en
bieden professionaliteit en een cruciaal netwerk van leveranciers, in de meeste
gevallen goede partners waarmee in co-creatie het beste eindresultaat voor de
klant wordt gerealiseerd. In aanvulling op belangrijke maar logische onderdelen
als ‘fixers die organiseren en het werk doen’ en ‘risicomanagement’, gaat het
om strategisch denken en het bieden van geïntegreerde concepten,' aldus Schram.

Branchethema’s voor
de toekomst

In onze toekomst gaat het om effectiviteit (ROI),
geïntegreerde digitale strategie en eventdesign; 'Deze thema’s zijn al even actueel,
maar dit onderstreept opnieuw het belang ervan om ze te onderkennen, te begrijpen
en erop te anticiperen. Er worden uitdagingen in ‘compliance’ verwacht en
kennis van trends en innovaties zijn een vereiste.' 

Events, live
communicatie of eventmarketing?

Hoe beschrijven we onze dienstverlening het beste? 'Het is
een interessante vraag en er is nog steeds geen definitief antwoord,' zegt Schram. 'Naast een
kleine voorkeur voor live communicatie in Italië, wordt in de meeste gevallen de
mix gebruikt om te zorgen dat we duiden wat we doen en geen elementen missen.
Tijdens de Advisory Board van Eubea Festival in 2016 werd een event
gedefinieerd als: ‘a live experience,
planned in advance, in a limited period of time, with the objective of
affecting the perception or behaviour of the audience, duly included in the
marketing mix’. In het algemeen zien we dat live communicatie breed
geaccepteerd wordt en als meest levendige manier wordt beschouwd om onze
branche te beschrijven.'

Verder bouwen...
'We zijn blij en trots met de publicatie van de eerste editie van de
LiveCom Alliance European Industry Survey. We willen verder bouwen op het
fundament dat we hiermee hebben gecreëerd en daarmee een groter en completer
onderzoek in 2017 realiseren. We verkennen de mogelijkheden om een eigen
marktonderzoek in te richten, waarbij we ons richten op specifieke cijfers,
toewerkend naar het ultieme doel om de waarde van de Europese industrie in
beeld te krijgen, inclusief het aantal mensen dat er in werkzaam is. Wij
geloven dat dit zal aantonen dat live communicatie een forse bijdrage levert
aan de Europese economie en bijdraagt aan de ontwikkeling ervan.'     

Over LiveCom Alliance

LiveCom Alliance is een Europees netwerk van live
communicatie experts, hoofdzakelijk bestaande uit directeuren en voorzitters
van brancheverenigingen, met als doel de branche te ontwikkelen door het
uitwisselen van lokale expertise en best practices; samen bouwen aan de
toekomst.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!