Experimenteel onderzoek naar bezoekersdynamiekExperimenteel onderzoek naar bezoekersdynamiek
Back Back Nieuws

Experimenteel onderzoek naar bezoekersdynamiek

20 februari 2023

Op de campus van Breda University of Applied Sciences (BUas) vindt onderzoek plaats naar de dynamiek achter bezoekersstromen. Met behulp van 3 camera’s en innovatieve crowd management software legt Logistics Community Brabant (LCB) gedurende 1,5 jaar (1 februari 2023 t/m 1 september 2024) de dagelijkse bezoekersstromen vast. Daarnaast zullen er experimenten en interventies plaatsvinden die inzicht geven in gedrag en gedragsverandering. De resultaten dragen bij aan verhoogde veiligheid op plaatsen waar mensen bewust of onbewust samen komen in zowel de publieke als private omgeving.
 

Nederland loopt wereldwijd voorop in het (veilig) organiseren van logistieke processen op evenementen. Om op dit niveau te blijven, is het in de hedendaagse dynamische wereld zaak om flexibel, innovatief en vooruitstrevend te blijven werken. Onderzoek heeft aangetoond dat het managen van gedrag én het veilig en doordacht organiseren van processen van grote invloed zijn op de veiligheid van publieksgroepen op locaties waar een mensenmassa samenkomt. Denk hierbij aan logistieke knooppunten zoals: toeristische locaties, evenementen, vliegvelden, stations en andere publieke locaties. 

Wishful thinking

Het voorspellen van gedrag lijkt eenvoudig maar is tot op heden ‘wishful thinking’ gebleken. De wens om dit in de toekomst beter te managen wordt gedragen door publieke én private partijen. Daarom zijn BUas en LCB gestart met het Crowd Science Research Lab (CSR-lab). Hierin wordt experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de dynamiek van bezoekersstromen. Daarnaast wordt gedrag geanalyseerd en waar mogelijk voorspeld. Naast het voorspellen levert het CSR-lab eveneens de mogelijkheid om experimenteel onderzoek te doen naar bijvoorbeeld ‘nudging’, dit is een techniek om op een ongedwongen manier, gedrag te sturen. De focus van het lab ligt op het verzamelen van data en het definiëren van kengetallen die ondersteunend zijn aan het vakgebied ‘Crowd Safety’. Crowd Safety heeft als doel om risicovolle situaties in een vroeg stadium te kunnen definiëren om hier vervolgens adequaat op te interveniëren. 

Privacy

Het CSR-lab maakt gebruik van camera’s die data genereren in de vorm van screenshots (waarbij ruwe data uit screenshots wordt gegenereerd). De analyse vindt plaats op de gegenereerde ruwe data die mogelijk iets zegt over het gedrag en veiligheid van mensen. Deze data is geanonimiseerd en geeft inzage in het aantal mensen per 1m2 (dichtheid), de stroomsnelheid op een strekkende meter en de gelaatsuitdrukking (stemming) per 1m2 (positief, neutraal, negatief). Deze stemming wordt met kleurcodes (dus niet met personen) weergegeven en geanalyseerd. De privacy van de bezoeker is dus gegarandeerd.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!