Back Back Nieuws

EvenementAssistent, het nieuwe landelijke systeem voor vergunningaanvragen van evenementen

16 april 2013
Ondernemers ervaren een hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, circussen, popconcerten, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren verschillende formulieren, procedures en ook de vereisten zijn in veel gemeenten verschillend. Daarnaast kan de samenwerking met hulpdiensten en veiligheidsregio’s beter.

Uit de pilotfase is gebleken dat werken met de EvenementAssistent een lastenverlichting voor evenementenmakers en voor gemeenten oplevert. Het helpt ondernemers eenvoudig en snel bij vergunningaanvragen. En het helpt gemeenten om sneller en adequaat met hulpdiensten te communiceren. Op basis van deze ervaringen is besloten om de EvenementAssistent verder te ontwikkelen.

 

Veiligheidsregio's

Ook Veiligheidsregio’s verheugen zich in de komst van de EvenementAssistent.
Veiligheidsregio’s Kennemerland en Haaglanden zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling en stellen dat de EvenementAssistent ‘kan bijdragen aan de veiligheid rondom evenementen’. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, advies en hulpdiensten, en organisatoren van evenementen. De EvenementAssistent past binnen de aanpak van de Handreiking Evenementenveiligheid, die in het voorjaar van 2012 aan alle gemeenten is aangeboden. Er is momenteel nog géén standaard proces dat landelijk wordt gebruikt voor het aanvragen van evenementenvergunningen.


Door te gaan werken met de EvenementAssistent zijn alle betrokken partijen continu op de hoogte van relevante informatie en kunnen daarbij ook gegevens uitwisselen en hun expertise inbrengen. Doordat de informatie die door aanvrager wordt ingediend is afgestemd op de behoefte van de gemeente en haar adviseurs kan er een goede risicoanalyse worden gedaan. Het systeem geeft automatisch middels een risico scan al aan binnen welk risicoprofiel het evenement kan vallen. Het vraagt vooraf om een goed doordacht evenementenbeleid.

Voor wie is de EvenementAssistent bestemd?
Voor de evenementenmakers, gemeenten, politie, brandweer, GHOR en veiligheidsregio’s.

Welke voordelen levert het werken middels EvenementAssistent op:
- een standaard aanvraag en uniform proces wat de efficiëncy en transparantie ten
  goede komt
- simpel en eenvoudig aanvragen van evenementvergunningen
- in één aanvraag alle aspecten af kunnen handelen (zoals vergunningen en
  ontheffingen, die noodzakelijk zijn voor het evenement)
- regeldruk vermindering voor evenementenmakers van 10%
- regeldrukvermindering gemeenten van 10-15%
- gegevensuitwisseling en kennisdeling continu en on line
- veiligheidsregio’s hebben beter zicht op veiligheidsrisico’s
- landelijke evenementenkalender beschikbaar
- samenwerking mogelijk door te werken met één systeem

Hulp is van groot belang bij ontwikkeling en implementatie!
Momenteel worden de adviesgroepen geformeerd die vanaf half mei dit jaar actief zijn.
1. Adviesraad Implementatie en Beleid; gezamenlijk met deze adviesgroep zal een implementatieplan, inclusief kostenmodel worden opgesteld en uitgerold.
2. Gebruikersraad zal vanuit de dagelijkse praktijk de bouw van de EvenementAssistent begeleiden. Met oog voor inhoud van de vragenboom, evenementenkalender en koppeling op systemen (gemeenten en andere instanties).

Ondernemers spelen een cruciale rol als het gaat om de wijze van samenwerking met de lokale overheden. Denk alleen al aan het indienen van de nodige vereisten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en veiligheidsplannen.

Ondernemingsdossier
De bouw van de EvenementAssistent valt samen met de invoering van het ondernemingsdossier in de evenementenbranche. De sector zal daarbij samenwerken met de branches waar het Ondernemingsdossier reeds is ingevoerd. Met het ondernemingsdossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Daarmee besparen ondernemers en overheden tijd, geld en onnodige irritatie. Zoals het zich nu laat uitzien kunnen in het najaar de eerste evenementenvergunningen via de EvenementAssistent worden aangevraagd.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!