Dossier opleidingen - ‘Onze studenten kunnen wel een biertje tappen’ - 2Dossier opleidingen - ‘Onze studenten kunnen wel een biertje tappen’ - 2
Back Back Dossier

Dossier opleidingen - ‘Onze studenten kunnen wel een biertje tappen’ - 2

27 juli 2018

Doeners zijn het, de ‘mbo-studenten die na 3 jaar de Event Academie in Utrecht verlaten als gediplomeerd ‘Medewerker evenementen’. Niet dat de theorie wordt vergeten. Integendeel: vakken als Nederlands, Engels, Spaans en marketing maken deel uit van de verplichte leerstof. Maar de focus ligt op de event-praktijk: meedraaien bij stagegevers en zelfstandig ondernemen via het eigen Bizznizz-concept. ‘Deze meiden en jongens hebben hekken in hun handen gehad, maar ook goodiebags ingepakt en eigen events bedacht.’

Hotspot voor werkervaring

Van buiten oogt het onderkomen van de Event Academie op het Utrechtse Kanaleneiland niet direct als de thuisbasis van een nieuwe generatie flitsende eventers. Binnen bruist het echter volop van energie. Op het EventLab bijvoorbeeld, het leerwerkbedrijf. Voor alle studenten dé hotspot waar opleiding en praktijk elkaar ontmoeten. De mbo-opleiding Medewerker Evenementen duurt 3 jaar; zo’n beetje een derde van de tijd is de student in de praktijk werkzaam. ‘We onderhouden contacten met tal van bedrijven in de branche. Die bieden onze studenten de gelegenheid binnen projecten praktijkervaring op te doen’, vertelt Robbert Lingen, docent en coördinator van EventLab. ‘Dan moet je denken aan de Libelle Zomerweek en Margriet Winterfair, maar ook aan Masters of Hardcore en Summerlake Outdoor. Daarnaast werken we nauw samen met verschillende maatschappelijke organisaties zoals Stichting Opkikker, de Zonnebloem, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Natuurmonumenten.’

Praktijk als leerschool

In elke fase van de driejarige opleiding is de beroepspraktijk een stevige component. ‘In het eerste jaar gaat het direct al om 100 uur. Dat is vooral om te snuffelen en gewend te raken’, licht docent Thomas van Impelen toe. ‘In jaar 2 en jaar 3 gaan ze voor nog eens een flinke periode buiten de deur aan het werk.’ De afronding van de opleiding krijgt vorm in een einddocument, waarin de student inzicht verschaft in diens opgedane kennis van en visie op aspecten in het vak. ‘In het geval de student een eigen event organiseert, bevat zo’n document onder meer een draaiboek, een veiligheidsparagraaf, een logistiek plan en bijvoorbeeld ook een uitgewerkt budget.’ Naast het vergaren van onmisbare ervaring en een bruikbare dosis praktijkkennis, werkt de student in het EventLab concept ook aan het ontwikkelen van een eigen netwerk binnen de branche. ‘Dat kan ze later alleen maar helpen’, weet Robbert, die overigens ook ervaart, dat het werken in de eventpraktijk bij veel studenten de ogen voor de realiteit opent. ‘Naast alleen maar leuk blijkt het vaak ook gewoon heel hard werken. Sommigen komen erachter dat het toch niet is wat ze ervan verwachtten terwijl anderen zichzelf er juist helemaal in terugvinden. Verreweg de meesten zijn tussen de 16 en 20 jaar; je ziet ze bij ons in alle opzichten, ook in hun beroepskeuze, volwassen worden.’

Proeven aan zelfstandigheid

Elders in Utrecht, in de Stadstuin om precies te zijn, heeft de Event Academie een locatie ingericht voor het speciaal voor deze opleiding ontwikkelde BizzNizz-project. Lingen: ‘Uitgangspunt is dat studenten aan den lijve ervaren wat het is om zelfstandig te ondernemen in de eventbranche. Tweede- en derdejaars studenten kunnen zich ervoor inschrijven. Het is de bedoeling dat ze op basis van een eigen ondernemingsplan aan de slag gaan, inclusief de financiële implicaties van hun ondernemersdrift. Ze werken met rocks als betaaleenheid. Wekelijks is er een beursnotering waarmee ze worden beoordeeld op hun succes of falen als ondernemer.’ Het vereist van de student kritische bewaking van de geldstromen; immers, ze betalen – ook in rocks – onder meer huur voor de werkplek, maar gaan daarnaast verplichtingen aan met leveranciers zoals voor drukwerk, equipment, catering en crew. Binnen het concept zijn verder gastcolleges voorzien over relevante onderwerpen voor de event medewerker die in zijn latere beroepsleven voor eigen rekening en risico wil gaan werken. ‘Zo brengen we ook waar het zelfstandig ondernemerschap betreft de eventpraktijk binnen in de opleiding.’

Naar vraaggestuurd onderwijs

‘Alle inspanningen binnen de opleiding zijn erop gericht vakmensen goed voorbereid en zelfbewust naar het beroepenveld te begeleiden’, stelt Van Impelen. ‘Er ligt dan ook veel nadruk op de persoonlijke ontwikkeling: welke social skills heb je nodig om te slagen en hoe ontwikkel je die? Over welke competenties en vaardigheden moet je beschikken? Waarbij we telkens opnieuw nauw proberen aan te sluiten bij de vraag vanuit het vak.’ Die branche laat zich op de Event Academie horen in de zogenaamde Werkveldadviescommissie. ‘Die vraagt bij wijze van spreken als eerste of de studenten die wij afleveren een biertje kunnen tappen. Ze willen handjes. En als het even kan dan liefst van mensen die aanpakken combineren met nadenken.’ Van Impelen ziet in dat licht een verdere ontwikkeling binnen het event-beroepsonderwijs: van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. ‘Ik verwacht dat straks een leerplein-model ontstaat waarbij de student zichzelf kan ontwikkelen via keuzes uit een menustructuur. Daarbij zijn wij als docenten meer op de achtergrond en beschikbaar om daar waar de student dat aangeeft bij te sturen en bij te schaven met extra aanbod. De kern waar het altijd om moet draaien is echter: levert de opleiding de mankracht waar de sector om vraagt?’

  • Dossier opleidingen - ‘Onze studenten kunnen wel een biertje tappen’ - 2
  • Kadir
    Kadir
  • Christel
    Christel
  • Lyn
    Lyn

Kadir (24) - derdejaars

‘Ik had vooraf geen verwachtingen van de opleiding. Ik heb aan het grafisch lyceum gestudeerd en daarna ben ik gaan werken. Door veelvuldig festivalbezoek werd ik enthousiast om daarin meer kennis en ervaring op te doen. En dat is ook echt zo gebleken. Al heel snel was ik vanuit school werkzaam op een project. Later gebeurde dat nog veel vaker. Ik heb veel contacten opgedaan en onder meer ook geleerd om mezelf te presenteren. Deze opleiding is heel laagdrempelig en motiverend. Wat ook heel fijn was, is dat je doorkrijgt wat je zelf wel en wat je niet leuk vindt. Ja, ik denk dat ik wel werk ga zoeken in de evenementenbranche.’

Christel (21) - derdejaars

‘Mijn havo-examen had ik helaas net niet gehaald. Mijn zusje zat al op deze opleiding en door haar enthousiasme en mijn interesse in organisatie, ben ik deze opleiding gaan doen. Het is me erg goed bevallen. Door de variatie in stages maak je veel dingen mee, ook emotionele dingen. Ik heb bijvoorbeeld in het Wilhelminaziekenhuis meegewerkt aan een evenement, dat was erg mooi maar ook heftig. Je leert jezelf goed aan te passen in verschillende situaties. Of ik verder ga in het vak? Nee, toch niet. Ik ga rechten studeren als ik hier klaar ben.’

Lyn (20) - derdejaars

‘Ik ben vooral erg positief over de docenten en de onderlinge sfeer tussen de studenten. Het meest uitdagend vond ik het zelfstandig bedenken en ontwikkelen van projecten. Dat gaat tot en met het opstellen van een realistisch budget en het vinden van sponsors om de uitgaven – in elk geval deels - gedekt te krijgen. Ik kwam van het middelbaar onderwijs en vond de overstap eigenlijk best meevallen. Met sommige vakken was ik al bekend, andere vakken waren helemaal nieuw voor mij. Door alle ervaringen ben ik erachter gekomen dat ik nog niet wil werken. Ik ga op het hbo Communicatie en Multimedia studeren. Misschien komen daarna de lijntjes alsnog bij elkaar.’

Door > Henny Beijer

Deel 1 dossier Opleidingen >

 

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!