Back Back Nieuws

De secretaresse 2.0 is een flexibele multitasker

21 juli 2016
Regardz heeft de afgelopen jaren het belang van de secretaresse zien toenemen. In de tijd van flexwerken, internet en mobiliteit vervult de secretaresse meer dan ooit een belangrijke management-spil-functie. Om de nieuwe rol van de secretaresse in kaart te brengen heeft Regardz daarom een landelijk online onderzoek gedaan naar de secretaresse van de toekomst: Secretaresse 2.0. Regardz heeft binnen haar netwerk de mening van zo’n 300 secretaresses gepolst. De belangrijkste uitslag? Verandering en flexibiliteit.

Verandering van werkzaamheden, werkplek en werktijden
De grootste verandering is dat de secretaresses verwachten dat zowel hun werkzaamheden, hun werkplek en werktijden veranderen. Er wordt dus veel meer flexibiliteit verwacht van de secretaresse. Sinds 1 januari 2016 is de Wet Flexibel werken (Wfw) in werking getreden. Werknemers krijgen op deze manier recht om hun werkgever te verzoeken de werktijden te wijzigen. Deze wet kan dus goed van pas komen bij de secretaresse van de toekomst.

Ook is de verwachting dat hij/zij niet meer voor één werkt, maar voor meerdere personen werkzaam zal zijn. Ook hier wordt dus een hoge mate van flexibiliteit en multitasken verwacht. Daarnaast vinden de secretaresses ‘het goed kunnen organiseren’ de belangrijkste eigenschap om te hebben als secretaresse zijnde.

Daarnaast blijkt uit de respons dat het vak anno 2016 niet meer gelinkt wordt aan het geslacht. Maar liefst 81% van de respondenten geeft aan dat de secretaresse zowel een man als vrouw kan zijn.

Secretaressedag
Elk jaar is Secretaressedag een belangrijke dag voor Regardz. Regardz heeft immers het belang van de secretaresse in plannen en organisatie van bijeenkomsten fors zien toenemen. Dit jaar stond de gehele week in het teken van dit onderzoek om op deze manier meer inzicht te krijgen in de rol van de secretaresse 2.0 en de secretaresses van Nederland te voorzien van deze, voor hen wellicht nuttige, informatie.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!