Back Back Nieuws

CLC stelt definities zakelijke evenementenmarkt vast

21 januari 2008
Met het ontwikkelen en vaststellen van een aantal elementaire definities heeft het Centrum voor Live Communication (CLC) een belangrijke stap gezet in de richting van fundamenteel en internationaal vergelijkbaar onderzoek naar de betekenis en omvang van de Live Communication markt (beurzen, congressen, evenementen).

In het vorig jaar door het CLC gepubliceerde vooronderzoek naar de omvang van de zakelijke evenementenmarkt is vast komen te staan dat deze markt is op te delen in de categorieën:

· Vak- en publieksbeurzen.
· Bedrijfsevenementen met een zakelijk karakter.

· Vakgerichte evenementen gericht op kennisoverdracht zoals congressen en vergaderingen.

Een belangrijke conclusie van de onderzoekers was dat bij onderzoeken op het gebied van de zakelijke evenementenmarkt binnen Nederland geen eenduidige definities worden gehanteerd. Veel gebruikte definities sluiten bovendien niet aan bij internationale standaarden, waardoor vergelijking van cijfers ook op dat niveau niet of slechts beperkt mogelijk is.

Omdat het CLC fundamenteel en structureel onderzoek op het gebied van Live Communication essentieel acht voor de verdere professionalisering van de branche en het medium zijn definities ontwikkeld voor de in het vooronderzoek vastgestelde categorieën in de evenementenmarkt. Deze sluiten aan bij de definities die door nationale en internationale autoriteiten als ReSpons, FKM, UFI, ICCA en IAPCO worden gehanteerd. De definities zullen de basis vormen voor vrijwel elk onderzoek over de betekenis en omvang van de Live Communication markt dat het CLC vanaf heden zal initiëren.  De definities zijn te vinden op de website  en op aanvraag beschikbaar via het bureau.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!