Back Back Nieuws

Branche in de lift en optimistisch volgens onderzoek CLC-VECTA

04 februari 2014
De Live Communication Branche zit in de lift en is optimistisch over het komend jaar, zo blijkt uit het recent door CLC-VECTA uitgevoerde barometeronderzoek.

Herstel en optimisme
‘Om leden en de Live Communication branche te voorzien van relevante branchecijfers zijn we in 2011 van start gegaan met de Branchebarometer, een onderzoek dat we jaarlijks uitvoeren. We zijn blij dat, hoewel er nog voldoende uitdagingen zijn voor de branche, de uitkomsten uit de 3e editie wijzen op herstel en optimisme’, aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.

De uitkomsten - Omzetontwikkeling
Over de omzetontwikkeling binnen de branche is men gematigd optimistisch. Bij 36% van de respondenten was sprake van een omzetstijging in 2013, waarbij één op de vijf respondenten deze zelfs met meer dan 10% zag stijgen. Voor 17% bleef de omzet stabiel, 47% heeft de omzet nog zien dalen. Daarbij gaf het merendeel wel aan dat er sprake was van een daling ‘slechts’ 1% tot 5%.

De in de Barometer van 2012 genoemde focus op bedrijfsprocessen lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen; in 2013 noteerde 36% van de respondenten een omzetstijging en 43% een stijging van het bedrijfsresultaat.

Personeel
Voor 57% van de bevraagde organisaties heeft de economische situatie afgelopen jaar geen effect gehad op de werkgelegenheid. In 2012 was dit nog 51%. 14% van de respondenten heeft het afgelopen jaar zelfs meer werknemers in dienst genomen.

Verwachtingen 2014
De respondenten zijn optimistisch gestemd over de economische situatie voor komend jaar. Zo verwacht 95% dat de situatie in 2014 gelijk zal blijven of zal verbeteren. Vorig jaar was dat nog maar 65%. Slechts 5% verwacht een verslechtering, ten opzichte van 35% in 2012. De groei verwacht men voor een deel te realiseren door het aantal evenementen / producties waarbij men betrokken is en niet zozeer door verhoging van budgetten. Maar liefst 55% van de respondenten verwacht namelijk dat het aantal evenementen / producties waarbij ze betrokken zijn zal stijgen ten opzichte van afgelopen jaar.

Trends en ontwikkelingen 
Ook in deze 3e editie is gevraagd welke trends men ziet in de branche. Daaruit bleek veel overeenstemming met de tweede editie van de Branchebarometer; de trend naar kleinschalige events werd het meest genoemd. Daarnaast werden onder andere genoemd duurzaamheid, lagere budgetten en late orders/korte leadtimes.

Branchebarometer
De terugkerende barometeronderzoeken, vooralsnog eenmaal per jaar uitgevoerd onder de leden van CLC-VECTA, bevatten terugkerende vragen met betrekking tot ontwikkelingen, verwachtingen en trends. Het onderzoek voor de 3e editie heeft eind 2013 plaatsgevonden. De uitkomsten bieden de Live Communication branche inzicht in trends en ontwikkelingen en dienen tevens als benchmark. Het rapport met alle uitkomsten is te downloaden via de website van CLC-VECTA.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!