Back Back Nieuws

Beurscijfers 2013: meer beurzen, hogere bestedingen

22 mei 2014

In 2013
stonden er, net als in 2012, meer beurzen op de kalender vergeleken met een
jaar eerder, maar was er een, minieme, terugloop in aantal beursbezoeken te
zien. Zo blijkt uit de jaarlijks in opdracht van CLC-VECTA door
onderzoeksbureau Respons opgestelde beurscijfers.

Stijging
bezoek vakbeurzen
In totaal
telde Respons 587 vak- en publieksbeurzen in 2013, een groei van 4,45%. De
daling in het aantal beursbezoeken wordt vooral veroorzaakt door de nationale
publieksbeurzen. Zo trok de Vakantiebeurs in 2013 bijna één vijfde minder
bezoekers dan een jaar eerder. Ook het niet doorgaan van de AutoRAI heeft in
2013 invloed gehad. Het aantal bezoeken aan vakbeurzen steeg daarentegen met
2,9%.

Groei
exposanten en beursbestedingen
Net als
vorig jaar nam het aantal exposanten in 2013 licht toe. De waardering van
exposanten resulteert in een stijging van het aantal verhuurde meters aan
standruimte naar net onder de drie miljoen. Mede daardoor stijgen, voor het
eerst sinds 2010, de beursbestedingen met ruim 1% naar € 344 miljoen. Voor het
eerst is er in het onderzoek ook gekeken naar de uitgaven van bezoekers op
beurzen. De resultaten daarvan maken onderdeel uit van het complete
beurscijferrapport.

Accommodaties:
opmars van ‘niet-beurslocaties’
Wat opvalt
is dat sinds 2010 het aantal verschillende (binnen- en buiten)locaties waarop
beurzen plaatsvinden, toeneemt. De groei vindt vooral plaats aan de kant van de
publieksbeurzen, het totaal aantal locaties van vakbeurzen blijft vrij constant.
Met het vrijkomen van meer industrieel erfgoed in de komende jaren, is de
verwachting dat deze locaties meer van de beurzen- en evenementenmarkt naar
zich toe zullen gaan halen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!