Aantal startende ondernemingen hoger dan dezelfde periode in 2019Aantal startende ondernemingen hoger dan dezelfde periode in 2019
Back Back Nieuws

Aantal startende ondernemingen hoger dan dezelfde periode in 2019

12 oktober 2020

Het aantal startende ondernemingen in Nederland was hoger in de maanden juni, juli, augustus en september dan in dezelfde periode in 2019. Daar staat tegenover dat ook het aantal ondernemers dat stopte in deze periode hoger was dan in 2019. Bij de stoppers is deze beweging zelfs al vanaf de maand mei zichtbaar.

In juni nam het aantal starters het meest toe, met 20% in vergelijking met juni 2019. In dezelfde maand nam ook het aantal stoppers het meest toe, met maar liefst 67% in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. Eind september was het totaal aantal bedrijven in Nederland 2.054.943 (stand per 1-10-2020). Dit blijkt uit de Trendrapportage die KVK afgelopen week voor het eerst publiceert.

Krimp in de horeca

In de KVK Trendrapportage vallen enkele trends op. Zo is de detailhandel de sector met de hoogste groei van het aantal startende ondernemingen in vergelijking met 2019. Deze groei bedraagt 42%. Het gaat hierbij overigens vooral om internet-detailhandel. De groei van het aantal bedrijven in de horeca daarentegen is vanaf het begin van de coronacrisis negatief geweest. De sector hoort hiermee tot één van de sectoren met de laagste groei in vergelijking met 2019 als het gaat om starten.

In bijna alle sectoren toename van stoppers

Voor de sector land- en tuinbouw valt op dat dit de sector is met de grootste afname van het aantal stoppende ondernemingen. In september waren er 57% minder stoppers dan in dezelfde periode het jaar ervoor. In alle andere sectoren groeit het percentage stoppers juist. De sector ICT en Media laat hierbij het grootste percentage zien, namelijk 85% meer stoppers in de maand september 2020 in vergelijking met september 2019.

De regio

De KVK Trendrapportage kijkt ook hoe de groei van het aantal starters en stoppers over de verschillende regio’s in Nederlands is verdeeld. Globaal valt hier op dat de hoge percentages stoppers vooral op het conto van diverse regio’s in de Randstad te schrijven zijn, zoals op de kaart is te zien.

Bron: FNVZZP

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!