Zorgen in evenementenbranche door aangekondigde btw-verhogingenZorgen in evenementenbranche door aangekondigde btw-verhogingen
Back Back Nieuws

Zorgen in evenementenbranche door aangekondigde btw-verhogingen

16 mei 2024

De aangekondigde btw-verhoging voor (onder meer) de evenementenbranche, heeft tot grote zorgen geleid bij de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). Het aangekondigde verhoogde tarief maakt een bezoek aan festival of concert minder bereikbaar voor een grote groep Nederlanders. Daardoor wordt ons land minder aantrekkelijk voor grootschalige (internationale) producties en komt het ondernemersklimaat in deze branche onder grote druk komt te staan. 

Kind van de rekening  

In het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord staat dat vanaf 2026 het btw-tarief op (onder meer) concert- en festivalkaartjes met 12 procent wordt verhoogd van 9 naar 21 procent. Deze verhoging is slecht nieuws voor de consument. Een beslissing als deze heeft ook verstrekkende gevolgen voor Nederlandse artiesten, die de kloof met hun publiek zien groeien, maar ook voor ondernemers in de evenementenbranche. Als ticketverkoop onzeker wordt, zal er minder worden geïnvesteerd en wordt een branche waarin ruim honderdduizend mensen werkzaam zijn, die de afgelopen jaren al onevenredig hard geraakt is, wederom kind van de rekening.

Meerdere grote gevolgen

Daarnaast verzwakt deze aangekondigde verhoging de concurrentiepositie van onze branche ten opzichte van buurlanden, waar nog wel lage tarieven gehanteerd worden. Dat betekent dat grote, internationale producties vaker weg zullen blijven en festivals hun publiek verliezen naar evenementen in omliggende landen, met alle financiële gevolgen van dien. Met dit beleid wordt de Nederlandse evenementenindustrie, die wereldwijd toonaangevend is, op grote achterstand gezet. De VVEM vermoedt dat de nieuwe regering niet heeft beseft dat een maatregel als deze de gewone Nederlander, die graag naar evenementen gaat, hard raakt. Het vliegwieleffect is dat ook het ondernemersklimaat in de branche hard geraakt wordt. We gaan graag in gesprek met een nieuwe regering om hen te overtuigen deze maatregel niet te nemen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!