Taskforce Culturele en Creatieve sector: 'We hopen op een betere routekaart'Taskforce Culturele en Creatieve sector: 'We hopen op een betere routekaart'
Back Back Nieuws

Taskforce Culturele en Creatieve sector: 'We hopen op een betere routekaart'

04 februari 2021

De culturele sector heeft teleurgesteld gereageerd op het uitbrengen van een nieuwe routekaart door het kabinet. De routekaart beoogt een handleiding te zijn om snel duidelijk te maken bij welk risiconiveau van coronabesmettingen er welke landelijke maatregelen worden getroffen, onder andere voor musea (‘doorstroomlocaties’), theaters, bioscopen, muziekzalen en evenementen zoals festivals.

De Taskforce Culturele en Creatieve sector, die de sector vertegenwoordigt in het overleg met het kabinet, laat weten begrip te hebben voor de voorzichtige opstelling van het kabinet, maar mist 'evenredigheid, billijkheid en vooral ook perspectief op beter tijden'. Zelfs 'een helder uitgangspunt ontbreekt'.

'Iedereen hoopte op een exit-strategie en op een perspectief om onder redelijke voorwaarden weer open te kunnen', verklaart Jeroen Bartelse, lid van de Taskforce en directeur van TivoliVredenburg, de mineurstemming. 'De nieuwe routekaart is volledig gericht op veiligheid, terwijl de sector inmiddels een scala aan veiligheidsmaatregelen heeft ontwikkeld en getest. Die maken echt het verschil en het zou fijn zijn als die worden gehonoreerd.'

Blokprogrammering

De Taskforce signaleert zelfs 'strengere beperkingen' in de nieuwe routekaart. Er is er geen gehoor gegeven aan een eerdere oproep van de cultuursector om bezoek te regelen met als uitgangspunt een maximale bezoekcapaciteit per gebouw op basis van de anderhalvemeternorm, met gerichte placering in zalen met stoelen. De regels van het kabinet houden geen rekening met de grootte van gebouwen. Bartelse: 'Er zijn allerlei knoppen waar wij als instellingen aan kunnen draaien als dat moet, zoals je uitsluitend richten op lokaal publiek. En er is nagedacht en geïnvesteerd in blokprogrammering, looproutes, tijdslots, afgeschermd sanitair en verbeterde ventilatie.'

Bezoek uitgesloten

Volgens de nieuwe routekaart geldt een maximum van 100 bezoekers bij het laagste risiconiveau, ‘Waakzaam’, van 50 bezoekers bij niveau 2, ‘Zorgelijk’, en van 30 bij niveau ‘Ernstig’. Bij het huidige risiconiveau, ‘Zeer Ernstig’, is bezoek uitgesloten. Bij de eerste twee niveaus zijn registratie, reservering en placering van bezoeker verplicht. In die risicosituatie zijn bij evenementen op locaties groter dan 2.000 m2 uitzonderingen mogelijk, onder voorwaarden. Wat die voorwaarden zijn, kan Bartelse nog niet zeggen.

De nieuwe routekaart vervangt de routekaart van oktober vorig jaar, waarop culturele instellingen nog niet werden vermeld. Bartelse en de Taskforce vestigen hun hoop op het bericht dat er over drie weken al een update zou komen. 'Het kabinet geeft aan dat er tijd nodig is om uit te zoeken of er onder voorwaarden andere regels kunnen gelden. Dus we hopen op een betere routekaart.'

Bron: Nrc.nl

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!