Jonkheer Tjalling van Eysinga verwelkomt familieportret in Huis Van EysingaJonkheer Tjalling van Eysinga verwelkomt familieportret in Huis Van Eysinga
Back Back Nieuws

Jonkheer Tjalling van Eysinga verwelkomt familieportret in Huis Van Eysinga

26 mei 2022

Het familieportret van de familie Van Eysinga is weer thuis. Jonkheer Tjalling van Eysinga, telg van de adellijke familie, heeft het portret gisteren feestelijk onthuld samen met Femke Feddema van Hendrick de Keyser. Het betreft een 19de-eeuwse replica van het origineel die speciaal voor de eetkamer is gemaakt door het Fries Genootschap.

Drie generaties

Het schilderij hangt in de grote zijkamer, de toenmalige eetkamer, wat in 1786 ook het decor was van de schildering.Het is uniek dat het schilderij eeuwen later te zien is in dezelfde ruimte die het afbeeldt. Op het schilderij zijn drie generaties van de adellijke familie Van Eysinga geportretteerd. Frans Julius Johan van Eysinga en zijn vrouw Clara Tjallinga Aebinga van Humalda poseren samen met hun vier kinderen Catharina Johanna, Schelto Hessel Roorda, Cecilia Catharina en Binnert Philip. De beide schoonvaders completeren de familie.  Het familieportret is een beroemd voorbeeld van een 18e eeuws interieur, en is geschilderd door Willem Augustinus van Sloterdijck naar een schilderij van Friedrich Ludwig Hauck uit vermoedelijk 1786.

Unieke reconstructie

Het schilderij maakte ook het interieur van de eetkamer van destijds zichtbaar. Op basis hiervan heeft Vereniging Hendrick de Keyser de wandschilderingen kunnen laten reconstrueren door specialist Bert Jonker. Een uniek project waarbij een arcadisch landschap op basis van uitgebreid onderzoek van vergelijkbare wandschilderingen en het familieportret als voornaamste bron opnieuw is geschilderd.

Bruikleen

Het portret wordt in bruikleen gegeven door het Fries Museum en is afkomstig uit de Collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Daarmee is het portret in meerdere opzichten weer thuis, aangezien het Fries Museum tot 2013 gevestigd was in Huis Van Eysinga. In Huis Van Eysinga zijn meer bruiklenen te zien van het Fries Museum – zoals het portret van Frans Julius Johan van Eysinga en verschillende andere adellijke familieleden.

Bezoeken

Het portret is te bewonderen in Huis Van Eysinga. Het huis toont hoe de adellijke familie in de 18de eeuw woonde en leefde. Uniek is dat je alles mag aanraken en zelf mag beleven.

Foto: Marc de Fotograaf

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!