Back Back Nieuws

Jaarlijkse bestedingen zakelijke evenementenmarkt: 4,8 miljard

19 januari 2007
Het totaal aan bestedingen op de zakelijke evenementenmarkt is 4.787.000.000 euro. Naar schatting wordt jaarlijks 1.738.000.000 euro besteed aan congressen en soortgelijke evenementen. Bij beurzen gaat het om een totaalbedrag van 2.385.000.000 euro. Aan bedrijfsevenementen met een zakelijk karakter wordt 664.000.000 euro besteed.

Deze cijfers zijn de uitkomst van een vooronderzoek dat LA Group in samenwerking met Respons heeft gedaan in opdracht van CLC, Centrum voor Live Communication. Het vooronderzoek werd gisteren gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de nieuwe fusieclub van VNC (Vereniging van Nederlandse Congres- en vergaderbelangen), Fbtn (Federatie beurzen en tentoonstellingen Nederland) en ESAH (Exhibition Services Association Holland).

High Profile heeft een te downloaden mp3-bestand geplaatst van de persmeeting die voorafgaand aan de officiële presentatie tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden.
Leden van de pers, hartelijk welkom (CLC persmeeting vooraf)

Enkele cijfers
Er zijn 670 bedrijven met zalen en logiesaccomodatie, 450 met alleen zalen, in totaal 1.120 bedrijven waar congressen en evenementen plaatsvinden. Er zijn 66.200 kamers of slaapunits in die bedrijven. De totale zaaloppervlakte voor congressen en evenementen (dus niet de beursoppervlakte meegeteld) is 734.100 vierkante meter.
De geschatte omzet van congressen in bedrijven met zalen en logies is 662 miljoen euro, bedrijven met alleen zalen zitten daarboven met ruim 1 miljard euro (1.076.000.000).

Op het gebied van beurzen zijn er 35 beursaccommodaties met een beursvloer groter dan 2.500 vierkante meter, in nog 100 vestigingen vinden incidenteel beurzen plaats, dus totaal zijn er 135 accommodaties waar beurzen plaatshebben met een totale beursvloeroppervlakte van 835 duizend vierkante meter (585.000 + 250.000).

Met een totale besteding van 4.787.000.000 euro in 1.155 vestigingen wordt gemiddeld 4.100.000 euro in één verstiging besteed. 47.870 mensen hebben een fulltime baan in deze sector.

In de loop van 2007 wordt een nulmeting gehouden waarbij de totale branche in kaart wordt gebracht, met 2006 als peiljaar. Aan de hand van vervolgmetingen kan CLC ontwikkelingen in de branche monitoren.

Onderzoek naar bestedingscijfers is de afgelopen jaren niet uitgevoerd in de branche (het laatste onderzoek dateert van 2002). Actualisering van de data is noodzakelijk, vindt CLC, om een goed monitoringsysteem te kunnen opzetten. CLC streeft naar een systeem dat de activiteiten van de leden, gericht op live communicatie, monitort, net als de omvang van die activiteiten. Bij voorkeur moet het systeem ook het profiel meten van de deelnemers of bezoekers aan live communicatie bijeenkomsten. Ook de aard en omvang van de markt van bedrijfsevenementen moet worden onderzocht; van deze markt is het minst bekend.

Markt trekt weer aan
De nationale markt zat sinds de economische recessie in zwaar weer. Sinds midden 2005 trekt de markt weer aan. Kenmerkend is nu de korte tijd die tussen de aanvraag en de daadwerkelijke bijeenkomst zit. Verder is een nieuw soort realisme ontstaan: een bijeenkomst moet kwalitatief goed zijn, maar niet meer extravagant.

Ook de trainingsmarkt trekt aan. Hier valt op dat opleiden niet meer volledig in de baas z'n tijd gebeurt: medewerkers moeten ook avonduren of delen van het weekend 'opofferen' om hun kennis bij te spijkeren en om aan hun carrièreperspectief te werken.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!