Felix Meritis als huis van de toekomstFelix Meritis als huis van de toekomst
Back Back In magazine Events

Felix Meritis als huis van de toekomst

17 augustus 2023

Dit is een artikel uit ons magazine Events.

Dat de 21ste eeuw ons voor uitdagingen stelt die om een gezamenlijke, interdisciplinaire aanpak vragen, realiseren ze zich bij Felix Meritis, onderdeel van Amerpodia, maar al te goed. Door middel van eigengeproduceerde, originele, interactieve programma’s op het gebied van wetenschap, kunst, ondernemerschap en technologie, biedt Felix Meritis ruimte om gezamenlijk vorm te geven aan de belangrijke vraagstukken van deze tijd. ‘Het mooie is dat we hiermee voortborduren op de oorspronkelijke functie van het gebouw’, vertelt Nurah Abdulkadir, Hoofd Marketing & Communicatie Amerpodia. ‘Het historische cultuurhuis werd in 1777 opgericht als genootschap om de waarden van de Verlichting te ondersteunen. Vandaag de dag bieden we nog steeds ruimte voor dialoog en experiment. We dagen onze bezoekers – onder andere met onze programma’s – uit om na te denken over de thema’s van morgen.’ Een perfecte voedingsbodem om ook met zakelijke evenementen bij aan te haken.

‘Felix Meritis biedt – zeker sinds de uitgebreide renovatie – een plek waar we vrij en open kunnen denken en experimenten over digitale cultuur en met name over wat dat betekent voor ons leven en onze toekomst’, vertelt Nurah. ‘Zakelijke evenementen en onze eigen programmering kunnen zo heel mooi complementair zijn. Juist events over thema’s als technologie, VR, AI of de metaverse zijn daarmee voor Felix Meritis extra interessant.’

Het nieuwe digitale tijdperk bevragen

Met programma’s bestaande uit film, talks, muziek en expo’s verkent Felix de digitale toekomst. Nurah: ‘We hebben een eigen team van programmeurs. Met onze programma’s stellen we de status quo ter discussie. Welke trends zijn relevant? Wat betekent AI voor journalistiek, wat moeten we met de opkomst van fake news? Wat is machine learning, hoe werken NFT’s, gaat de metaverse mainstream worden? En dan vooral vanuit het menselijk perspectief; wat het betekent in ons dagelijks leven. Bijvoorbeeld onze kijk op maatschappelijke thema’s zoals discriminatie, mentale gezondheid, de manier waarop we met elkaar omgaan of de invloed op ons creatief vermogen. We zoeken altijd een toegankelijk haakje om een abstract thema begrijpelijk te maken voor een grotere doelgroep. We kijken positief maar kritisch en zoeken naar oplossingen en bevragen de mogelijkheden van ons nieuwe digitale tijdperk. Met als uitgangpunt dat technologie is here to stay en we vooral willen kijken hoe we de mogelijkheden kunnen omarmen of beter kunnen maken.’

AI for Good

Een voorbeeld van zo’n programmaserie is AI for Good. Elke technologie kent risico's en gevaren, maar hoe kan AI ons ook helpen om dingen beter te maken? Bijvoorbeeld in veiligheid, in hoe we nieuwe vormen vinden om kunst en muziek te maken en zelfs in hoe we omgaan met de dood. Nurah: ‘AI is een hot thema. Samen met journalist Laurens Vreekamp, die zich specialiseert in digitale cultuur, bekijken we met deze programmaserie hoe we de mogelijkheden van de moderne wereld kunnen vormgeven en daarmee ook kunnen democratiseren. Hierdoor zijn wellicht abstracte thema’s niet langer een ver-van-je-bed-show, maar raken mensen daadwerkelijk betrokken.’ Naast deze serie en met eenzelfde missie waarin Felix Meritis onderzoekt wat AI in positieve zin voor ons kan betekenen, zijn we ook bezig om een event te ontwikkelen rondom de metaverse. Nurah: ‘Ook daarin willen we mensen meenemen in een nieuwe wereld.’

Kruisbestuiving

Als er een kruisbestuiving is tussen de eigen programmering en de zakelijke evenementen die Felix Meritis host, is dat extra interessant. Nurah: ‘Als er een mooie match is kunnen we vanuit onze culturele programmering ook een vertaalslag maken naar onze zakelijke opdrachtgevers, of er kunnen inhoudelijke samenwerkingen ontstaan. Doordat we de programma’s maken met een eigen team van programmeurs, is er zeker ruimte om mee te denken in de conceptontwikkeling voor evenementen van opdrachtgevers.’

‘Sommige opdrachtgevers weten ons juist te vinden door die programma’s. Andersom zoeken wij ook evenementen die passen bij de thema’s die wij belangrijk vinden.’ Een mooi voorbeeld van een goede match was bijvoorbeeld tijdens IDFA, waarin IDFA Meets samen met journalist Ruben Baart en DocLab de intieme relatie tussen mens en technologie onderzochten. Of het Amsterdam Dance Event, dat zowel een dag- als een nachtprogramma kent, waarin ADE overdag functioneert als platform voor de elektronische muziekindustrie en Felix Meritis de hoofdlocatie is. Nurah: ‘En ook de Blender Conference [Blender is een opensourceprogramma voor het maken van 3D-computergraphics en computeranimaties, Red.] sloot mooi aan. We zoeken dus bewust naar en omarmen evenementen die ook de professionals aanspreken. Naast de programma’s die we met en voor gasten maken, proberen we ook op andere manieren te programmeren, zoals met performances en tentoonstellingen voor een nog diverser aanbod.’

Community om te verkennen waar de toekomst naartoe gaat

Nurah: ‘We willen dat Felix Meritis een plek is, compleet met passende programmering en evenementen, waar je heen gaat om na te denken en geïnspireerd te raken over de toekomst. Dat kan doordat we zelf thema’s agenderen, maar ook door evenementen die door anderen worden georganiseerd binnen ons huis.’

Nurah: ‘Ik vind het tof dat wij bij Felix Meritis maatschappelijk belangrijke thema’s aankaarten, bevragen en persoonlijk maken. Want het zijn soms onderwerpen die ver van ons af staan, maar waar we allemaal elke dag mee te maken hebben en die een grote invloed op ons leven hebben. In ons werk en op social media maar ook in kunst, muziek en lifestyle. Dat wij als culturele ondernemers met een eigen inhoudelijke programmering een voedingsbodem kunnen creëren waar ook zakelijke opdrachtgevers zich mee verbonden voelen is wat ons betreft de perfecte kruisbestuiving. Het is bovendien mooi dat we daarmee voortborduren op het oorspronkelijke doel van dit breathtaking gebouw. Kritisch optimistisch over de toekomst nadenken gebeurt nog niet op zo heel veel plekken. We merken dat de thema’s die wij aansnijden ook een jonge doelgroep aanspreekt. Dat we deze doelgroep aan ons weten te binden en dat ze zich thuis voelen in ons huis, daar ben ik trots op. In dat publiek zit namelijk ook de toekomst!’

Tekst: Mahlee Plekker
Foto's: JVD Photography

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!