Faillissements- aanvraag Maison van den Boer niet doorgezet Faillissements- aanvraag Maison van den Boer niet doorgezet
Back Back Nieuws

Faillissements- aanvraag Maison van den Boer niet doorgezet

14 juli 2020

De faillissementsaanvraag van Maison van den Boer wordt vooralsnog niet doorgezet. Na goed overleg tussen de aanvragers en de directie van Maison van den Boer is dit overeengekomen. Aanvragers gingen aanvankelijk niet akkoord met het voorgestelde crediteurenakkoord waarbij een fors deel van de vorderingen moest worden afgeschreven.  ‘Maison van den Boer wil echter ook heel graag in de toekomst met deze vaste leveranciers zaken blijven doen, zodat zij dan hun verlies kunnen terugverdienen’, aldus directeur Willem de Boer. ‘Er is nu perspectief op een gezamenlijke toekomst en daar zijn wij zeer blij mee.’

Samenwerkingen in de toekomst

Doordat de omzet van Maison van den Boer met ruim 90% terugviel door de coronacrisis, is de onderneming in acute financiële problemen gekomen. Door de forse omzetdaling en doorlopende vaste kosten moesten financieringsmaatregelen worden genomen. Belangrijk onderdeel hiervan is een akkoord met crediteuren. De Boer: ‘Om samen met onze leveranciers ook in de toekomst te kunnen blijven samenwerken, is hen gevraagd een substantieel deel van hun openstaande vordering af te schrijven. Nu deze faillissementsaanvraag niet wordt doorgezet, zijn we heel dicht bij een 100% akkoord met onze crediteuren. We hebben vertrouwen dat wij dit akkoord nu snel tot stand kunnen brengen.’ Als het akkoord er met alle crediteuren is, dan zorgt een speciale commissie voor het borgen van een objectief en transparant proces van uitbetaling, waarbij alle crediteuren op dezelfde wijze zullen worden behandeld. 

Reorganisatie

Vorige week maakte Maison van den Boer bekend om te gaan reorganiseren. Bij de onderneming werken nu nog 300 medewerkers (225 FTE). De reorganisatie betekent dat er met 140 medewerkers (100 FTE) minder verder wordt gegaan en dat tijdelijke contracten niet worden verlengd. Ook is het voornemen om het gezonde bedrijfsonderdeel FoodforCare te verkopen. Directeur De Boer: ‘Met de verkoop maken we geld vrij om de reorganisatiekosten te kunnen betalen en verschaffen we ons de benodigde buffer om de komende periode met een lagere omzet toch te overleven.’

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!