Dossier opleidingen - ‘Het vak heeft behoefte aan praktijkmensen’ - 3Dossier opleidingen - ‘Het vak heeft behoefte aan praktijkmensen’ - 3
Back Back Dossier

Dossier opleidingen - ‘Het vak heeft behoefte aan praktijkmensen’ - 3

03 augustus 2018

Exacte aantallen kan hij niet geven. Maar dat er volop vacatures zijn in de eventbranche staat voor hem buiten kijf. En zeker in het segment dat zijn organisatie – de Vereniging van EvenementenMakers – vertegenwoordigt is de vraag naar gekwalificeerd personeel groot. ‘Vooral aan praktisch geschoolde mensen is grote behoefte.’

Opgeleukt

‘Op elk feest, elk congres en elke beurs kom je onze leden tegen’, schetst Westermann beknopt de samenstelling van zijn achterban. ‘Wij zijn van de hardware, van het maken, de faciliteiten, zoals decors, hekken, rigging. De collega’s van CLC Vecta vertegenwoordigen meer de bedenkers en communicatiebureaus.’ Dat maakt dat de VVEM zich vooral druk maakt om de instroom van adequaat opgeleide doeners. ‘Traditioneel was eigenlijk niemand in dit vak opgeleid; je rolde er vanuit een bepaalde rol of betrokkenheid in. Toen de opleidingen dat gat in de markt ontdekten zijn ze massaal allerlei opgeleukte leerprogramma’s gestart die een of andere link met de vrijetijds- en evenementensector hadden. Zoiets als de opleiding voor artiest; daar was de branche niet direct enthousiast over.’

Krachten gebundeld

Tot zijn genoegen zijn de tijden wat dat betreft ondertussen veranderd. Al heeft Westermann het idee dat het mbo nu opleidt voor wat nodig is en hbo voor wat leuk is. Niettemin: de grootste winst is in zijn ogen dat het beroepenveld en de opleidingen met elkaar aan tafel zitten en in elk geval proberen vraag en aanbod beter af te stemmen. Een voorbeeld van een concreet resultaat is de mbo-opleiding Podium- en Event Techniek (PET) die inmiddels op 18 mbo’s verspreid over het land kan worden gevolgd. ‘Wij hebben meegesproken over de opzet en input geleverd over de vereisten die later in de praktijk worden gesteld.’ Ook de opleiding AV-techniek is uit gezamenlijke inspanningen ontstaan.

Vakmensen gevraagd

Westermann beperkt de vraag naar instromers op mbo-niveau nadrukkelijk niet tot studenten die bewust de event-richting hebben gekozen. ‘Er is in onze sector ook volop werk voor bijvoorbeeld timmerlieden, elektriciens en loodgieters. Zij zullen bij hun beroepskeuze eertijds wellicht niet hebben stilgestaan bij de mogelijkheid om bij evenementenmakers aan de slag te gaan. Maar het kan dus zeker. Van decorbouw tot tijdelijke sanitaire voorzieningen op festivalterreinen en veilige stroomvoorzieningen on stage, het moet er allemaal wel komen wil het event kunnen draaien.’

Breed gedragen visie

Als het aan Westermann en zijn organisatie ligt zoeken beroepenveld en opleidingen elkaar actief op. ‘En laten we ons dan vooral niet te veel blind staren op het nu en op de actuele trends en hypes. We moeten immers opleiden voor de vraag van over pakweg 5 jaar. Dit vereist een gezamenlijke en in beide achterbannen breed gedragen visie op wat dan nodig is en hoe daarin te voorzien. We moeten wat opleiden betreft de toekomst een stap voor zijn en blijven. Pas dan kun je spreken van een werkbare aansluiting van leren naar werken in onze dynamische branche.’

Door > Henny Beijer

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!