Dossier opleidingen - Amber Herrewijn: ‘Combinatie Leisure en Events meerwaarde voor student’ - 4Dossier opleidingen - Amber Herrewijn: ‘Combinatie Leisure en Events meerwaarde voor student’ - 4
Back Back Dossier

Dossier opleidingen - Amber Herrewijn: ‘Combinatie Leisure en Events meerwaarde voor student’ - 4

10 augustus 2018

NHL Stenden University brengt vanaf komend cursusjaar Leisure en evenementen samen in één opleiding: Leisure & Events Management. De opleiding kan worden gevolgd op AD-niveau (Associate Degree) en voltijd en deeltijd bachelor. Daarnaast biedt het instituut de Master International Leisure, Tourism & Events Management en een heel bijzondere minor die in Nederland of op een van de vier buitenlandse campus locaties naar keuze kan worden gevolgd. ‘Onze missie is om studenten af te leveren die in het vak multi-inzetbaar zijn’, stelt senior lecturer en coördinator eventstudies Amber Herrewijn.

Populair

Professionals in vrijetijdsmanagement gaan in de praktijk aan de slag in een management-, beleids- of adviesfunctie in de wereld van sport, toerisme, media, recreatie, kunst en cultuur. Sectoren die nauw verwant zijn aan en niet zelden ook concreet inzetten op evenementen. ‘Waar in de opleiding Leisure management de focus nog nadrukkelijk lag op functies bij musea, overheidsinstellingen, theaters, poppodia en pretparken, verbreden we die naar alles wat met evenementen te maken heeft.’ Herrewijn is blij dat die koppeling nu is gemaakt. ‘Een keuze die we mede hebben gemaakt op basis van continue afstemming met het beroepenveld.’ De belangstelling voor de nieuwe opleiding blijkt overigens groot: ‘We zien een verdubbeling in het aantal aanmeldingen ten opzichte van voorgaande jaren’, aldus Herrewijn. ‘Dat geldt zowel voor de bachelor als de master.’

Meerwaarde

Herrewijn typeert het Leisure- en Eventonderwijs aan NHL Stenden als probleemgestuurd. ‘De leerstof is case-based, waarbij we zowel inzetten op corporate als publieksevenementen. ‘Maar we zijn nu de overstap aan het maken naar Design Based Education. Daarbinnen krijgen cruciale theoretische vakken zoals marketing en economie een plek, maar ook praktische technieken als bijvoorbeeld design toepassing. ’Herrewijn erkent, dat het antwoord op de vraag welk type professional je als opleiding uiteindelijk wilt afleveren een lastige is. ‘De ene brancheorganisatie wil het liefst dat instromende eventmensen strategisch kunnen denken. De andere zegt dat het vak vooral behoefte heeft aan hands on types, die overigens dan weer wel in staat moeten zijn conceptueel en beleidsmatig mee te denken. Het is natuurlijk een heel breed werkterrein met daarbinnen allerlei onderscheidende industrieën. Hoe breder dus de kennis en het inzicht van de studenten, hoe beter de aansluiting. Daarbij kiest elke opleider een eigen insteek; wij dus de combinatie van Leisure en Events Management. Daarin zien we volop meerwaarde voor onze studenten.’

Internationaal

Zeker in de Associate Degree variant – tweejarig, waarmee de basis voor het bachelor diploma is gelegd – worden theorie en praktijk dicht naar elkaar toe getrokken. ‘Veel AD’ers komen van het mbo en zijn al heel praktisch ingesteld. In het bachelorjaar pakken we niettemin veel terug op kennis, waarna ze in jaar 2 operationeel aan de slag gaan en volledig meedraaien op projecten inclusief het benaderen van klanten, projectplanningen maken en leiding geven.’ 

Herrewijn wil overigens ook zeker de minor genoemd hebben.‘De NHL Stenden minor Event Management is een samenwerking tussen de opleidingen International Hospitality Management en Leisure & Events Management. Het keuzemoduul is toegankelijk voor studenten van alle economische opleidingen.’ De minor kan worden gevolgd in Leeuwarden, maar ook op Bali, in Bangkok, in Zuid-Afrika en Quatar. ‘Na de eerste fase van 9 weken, waarin vooral theorie wordt doorgewerkt, gaan de studenten de praktijk in. 

Ze werken daadwerkelijk bij een opdrachtgever. Fulltime. Groot voordeel van de internationale opzet is dat studenten op een natuurlijke wijze aan hun Engels taalgebruik werken. Bovendien is zo’n verblijf in het buitenland heel goed voor de persoonlijke ontwikkeling van de student.’ 

Eline: ‘De uitdaging is je cliënt tevreden houden’ 

‘Ik werk graag met mensen. Andere mensen gelukkig maken, maakt mij gelukkig. Daarom heb ik voor deze studie gekozen’, aldus Eline Zandhuis, 22 jaar, derdejaars student van de studie International Hospitality Management aan NHL Stenden. ‘Momenteel doe ik mijn minors in Evenement Management. Mijn interesse ligt voornamelijk bij Evenement Management. De reden hiervoor is dat elk evenement weer een volledig nieuw project is. Geen enkel evenement is hetzelfde, en je kunt ze elke keer weer anders invullen. De uitdaging daarin is natuurlijk je cliënt tevreden houden. Na mijn studie wil ik daarom ook graag in de evenementenindustrie aan de slag. Tijdens mijn studie heb ik voornamelijk ook geleerd om trends te spotten en toe te passen, iets wat altijd relevant zal blijven in de constant veranderende evenementensector.’

Roman: ‘Duurzame eventorganisatie als standaard’

‘De belangrijkste reden om voor deze opleiding te kiezen is mijn passie voor evenementen en organiseren’, zegt Roman Stuivenberg, derdejaars student International Leisure en Events Management aan NHL Stenden University Leeuwarden. ‘Ik was op zoek naar een eventgerelateerde opleiding en vond die via een omweg. Goede zaak dat de opleiding hernoemd is naar Leisure EN event management. Ik woon nu 3 jaar in Leeuwarden en ik zal me altijd de vele ervaringen die ik hier heb opgedaan herinneren. De opleiding zelf is me blijven boeien vanwege de bijzondere atmosfeer, de goede verstandhouding tussen studenten en docenten en de variëteit in onderwerpen en lesstof. Ik ben er tijdens deze studie achter gekomen dat ik veel creatiever ben dan ik dacht. En ik bleek bovendien in staat het voortouw te nemen en leiding te geven. Wat me op dit moment het meeste bezighoudt is duurzaam eventmanagement. Na mijn studie zou ik graag mijn aandeel willen leveren in de ambitie om die duurzame manier van organisatie tot standaard te verheffen.’

Maartje: ‘Vooral de combinatie theorie en praktijk is fijn’

‘Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat het een hele diverse en brede opleiding is waar je heel veel kanten mee op kunt. Dat vond ik een fijn idee, omdat ik namelijk nog niet precies wist wat ik wilde gaan doen’, aldus Maartje Schoenmaker, 19 jaar jong en derdejaars leisure management student. ‘Het leukste aan de opleiding is de combinatie van het opdoen van theoretische kennis en de toepassing op de praktijk, waar ik ook genoeg creativiteit in kwijt kan. Mijn keuzeminors dit jaar zijn eventmanagement. Ik zou graag na het afstuderen in de meetings- en eventsindustrie willen werken. Samenwerken en communicatie is heel belangrijk binnen de opleiding en daar heb ik me persoonlijk ook goed in ontwikkeld.’ 

Door > Henny Beijer

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!