Denktank Evenementenbranche: vertrouwen van opdrachtgevers is cruciaalDenktank Evenementenbranche: vertrouwen van opdrachtgevers is cruciaal
Back Back Nieuws

Denktank Evenementenbranche: vertrouwen van opdrachtgevers is cruciaal

16 september 2020

Afgelopen woensdag 9 september heeft op initiatief van Dr2 Events & Campaigns de eerste editie van de Denktank Evenementenbranche plaats gevonden. Doel van de Denktank was om samen vanuit de verschillende bedrijfstakken uit de evenementenbranche te kijken naar de toekomst van de branche. Het vertrouwen terugwinnen in live communicatie en live ontmoetingen is daarbij cruciaal. Het resultaat is een actieagenda om dit in gang te zetten.

Een diversiteit aan leveranciers zat in informele setting aan tafel. Ondanks de situatie waarin we ons allen begeven was de sfeer aan tafel positief. Oplossingsgericht hebben we naar de toekomst gekeken en werd besproken hoe de branche er over 5 jaar uit zou kunnen zien, maar vooral ook waar de komende jaren de focus moet komen te liggen. Mensen missen de interactie en de wil is er. Het voeden van deze behoefte is cruciaal’, aldus Kim de Ridder (Boozed).

De branche zit in zwaar weer, maar hoe kunnen we als branche er zelf en vooral samen voor zorgen dat we weer in een opwaartse spiraal terecht komen? Het terugwinnen van het vertrouwen bij de opdrachtgevers is daarbij cruciaal. Wanneer durven zij het weer aan om live evenementen op de agenda te zetten en hierin te investeren? En wat houdt ze nu nog tegen? ‘Als de protocollen goed opgevolgd worden kunnen we volgend jaar hoopgevend tegemoetzien’, aldus Jeroen Enzerink (Maison van den Boer).

De brainstorm heeft geleid tot een identificatie van een aantal remmende factoren bij opdrachtgevers, waarbij diverse oplossingen zijn aangedragen die we gezamenlijk als branche kunnen oppakken. ‘We moeten de opdrachtgevers helpen door de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen’ aldus Fred Bourgonje (Bourgonje Geluid- en Lichtservice).

De mogelijke oplossingen moeten ertoe leiden dat we er als branche in zijn geheel weer beter van worden. Samenwerken staat derhalve centraal. Opdrachtgevers moeten vervolgens het gevoel krijgen dat de branche de risico’s heeft geminimaliseerd doordat aan alles is gedacht, van veiligheid tot annuleringsvoorwaarden. Het resultaat is een actieagenda waar we nu mee aan de slag gaan. De eerste vervolgstappen zijn om deze te toetsen bij de opdrachtgevers en meerdere relevante partijen hierbij aan te laten sluiten. Met de juiste stappen zien wij gezamenlijk de toekomst weer positiever in.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!