Back Back Nieuws

Dam tot Damloop levert maatschappij miljoenen op

25 november 2014
Sportevenementen moeten bewezen economische impact hebben om subsidie te krijgen van het ministerie van VWS. Onderzoekers Peter Horsselenberg, Michiel de Nooij en Marije Baart de la Faille van de Hogeschool van Amsterdam berekenden voor het eerst niet alleen de economische impact, maar ook de maatschappelijk waarde van een groot sportevenement. Uit hun analyse blijkt dat de Dam tot Damloop de maatschappij ruim 3,3 miljoen euro oplevert.

Lopers van de Dam tot Damloop
De onderzoekers maakten een analyse van de economische impact en de maatschappelijke kosten-baten van de Dam tot Damloop in opdracht van organisator Le Champion en in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Zij namen drie grootschalige enquêtes af onder de lopers, toeschouwers en inwoners van Amsterdam. Daaruit blijkt dat het sportevenement de regio puur economisch zo’n € 982.000 oplevert. De onderzoekers berekenden ook de maatschappelijke effecten van de Dam tot Damloop, die de stad omgerekend ruim 3,3 miljoen euro opleveren.

Maatschappelijke effecten
Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel van hardlopers gezonder leeft in de aanloop naar het evenement en daarna. Met de maatschappelijke kosten-batenanalyse is dit in geld uitgedrukt. Het sportevenement heeft ook invloed op de toeschouwers. Die zeggen dat zij bewuster worden van gezond gedrag. De onderzoekers hebben de gezondheidseffecten voor de lopers omgerekend in levensjaren: dit komt neer op een gezondheidswinst van € 647.639. Daar komen nog besparingen voor de maatschappij in de gezondheidszorg bij.

Onderzoeker Peter Horsselenberg: ‘De zachte, niet-markteffecten van een sportevenement blijken nog belangrijker dan de harde financiële waarden. Het verschil tussen de twee berekeningen is erg groot, dus het is aan te bevelen voortaan ook de maatschappelijke effecten van een sportevenement te waarderen binnen sport en economie.’

Bezoekers bereid te betalen
De bezoekers van de Dam tot Damloop gaven in totaal zo’n € 2,7 miljoen uit, vooral aan eten, drinken en openbaar vervoer, daarvan telt € 1,5 miljoen als extra uitgaven voor de gemeente Amsterdam en Zaanstad. Lang niet alle bezoekers geven geld uit: van tweederde van de lopers worden geen uitgaven meegeteld, terwijl ze wel reizen om lang bij de Dam tot Damloop te zijn. Bestedingen onderschatten daarom het maatschappelijk belang.

De onderzoekers vroegen ook of bezoekers bereid zijn te betalen voor de toegang. Uit het onderzoek blijkt ruim 40 procent van de kijkers wil bijdragen, met een gemiddelde waarde van € 7,67.

Belangrijk voor de stad
Uit het ondervragen van een inwonerspanel van de gemeente Amsterdam blijkt dat 82% van de ondervraagde bewoners weinig tot geen overlast ervaart, en het sportevenement juist waardeert. Ook is aan bewoners gevraagd of ze de baten van de Dam tot Damloop in de stad zo groot vinden, dat ze er eventueel aan zouden willen bijdragen. Dit blijkt vaak het geval. Deze maatschappelijke waarde is daarom al groter dan de extra bestedingen voor Amsterdam. Onderzoeker Peter Horsselenberg: ‘Dit onderzoek toont keihard aan dat bewoners het belangrijk vinden dat dit evenement in de stad wordt gehouden.’

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!