Back Back Nieuws

Conferentiehotel Mennorode zet nieuwe stap in duurzaam ondernemen

23 oktober 2015
Conferentiehotel Mennorode zet een nieuwe stap in duurzaam ondernemen door de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te ondertekenen. De ondertekening vond afgelopen donderdag 22 oktober plaats, in bijzijn van de wethouder.

Reden voor deze stap is een nieuwe samenwerking met een extern bedrijf. Nadat Mennorode eerder dit jaar besloot om de schoonmaak uit te besteden, kwam er een schoonmaakbedrijf in beeld dat openstond voor de duurzame ideeën van het Veluwse conferentiehotel. ‘In de gesprekken die volgden, werd natuurlijk veel gesproken over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dat is meer dan alleen het gebruik van milieuvriendelijke producten’, vertelt Gert Eigenbrood, directeur van Mennorode. Hij doelt daarmee op onder andere de belangen van de schoonmaakmedewerkers. In het kader daarvan is besloten om samen te tekenen voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag 
Het doel van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag is om het uitbestedingsbeleid in Nederland te verbeteren. Beide partijen geven met de ondertekening aan het eens te zijn met de algemene principes en uitgangspunten die onder de code vallen. Op die manier dragen ze bij aan de verbetering van duurzame marktcondities. Een landelijke commissie ziet er op toe dat de code daadwerkelijk en op effectieve wijze wordt nageleefd.

Duurzaam conferentiehotel 
Het ondertekenen is voor Mennorode een nieuwe stap in het duurzaam ondernemen. Als duurzaam conferentiehotel werkt ze al zoveel mogelijk vanuit respect voor mens en milieu, maar de laatste jaren is er qua uitvoering met name aandacht geweest voor duurzame producten en voorzieningen, zoals het opwekken van energie van een eigen warmtekrachtcentrale. Door de Code Verantwoordelijk Marktgedrag te tekenen, kan ze ook uiting geven aan waarden omtrent het personeelsbeleid.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!