Reactie VVEM op advies GezondheidsraadReactie VVEM op advies Gezondheidsraad
Back Back Nieuws

Reactie VVEM op advies Gezondheidsraad

02 december 2022

In een nieuw rapport adviseert de Gezondheidsraad om het maximale geluidsniveau in concertzalen, op festivals en in discotheken te verlagen. Daarbij adviseren zij de handvatten van de WHO. Hoewel de VVEM het tegengaan van gehoorschade toejuicht – de vereniging zet zich daar zelf ook al jarenlang voor in – is de vereniging van mening dat met dit advies de (live) evenementenbranche te hard geraakt wordt en dat er gedegen onderzoek moet plaatsvinden voor er definitieve beslissingen worden genomen.

De professionaliteit van de Nederlandse live evenementenbranche is hoog en vanuit die professionaliteit wordt al jarenlang aandacht besteed aan veilig genieten van versterkte muziek en veilig werken in deze sector. De VVEM is niet voor niets een van de partijen die meer dan tien jaar  deelneemt aan het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. Hierbinnen ligt de focus op voorlichting en stimulering van het gebruik van gehoorbescherming, meting en handhaving. Voortvloeiend hieruit zijn we een van de partijen achter campagnes als I Love My Ears. Vanuit die professionaliteit erkennen we het belang van goed omgaan met versterkt geluid. Dit vanwege veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit artistiek oogpunt. 

Volumeniveau 

De door de Gezondheidsraad geadviseerde daling van het maximale volume betekent in essentie een halvering van het geluid van een optreden. Dat levert artistieke beperkingen op, die wat ons betreft niet zomaar eenzijdig aan een branche opgelegd kunnen worden. Live optredens zijn artistieke prestaties die baat hebben bij dynamiek. Geen enkel professioneel optreden of festival heeft het volumeniveau continu op de nu toegestane 103dB staan, optredens bestaan nu eenmaal uit hardere en zachtere stukken. Wat ons betreft moeten hogere volumes tijdelijk (de gemiddelde waarde over een kwartier) zeker kunnen met het maximum dat momenteel geldt. Waardoor een gemiddelde – over een uur genomen – alsnog onder de 100dB uitkomt.

Voor de VVEM is het duidelijk dat wetgeving rondom dit specifieke onderwerp, beoordeeld via het nieuwe afwegingskader dat de Gezondheidsdraad gemaakt heeft, nog lange tijd niet rond zal komen. Dat betekent echter niet dat we niet met zijn allen stappen kunnen maken.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!