Ontbreken fysiek contact belangrijk bij omzetdaling Nederlandse organisatiesOntbreken fysiek contact belangrijk bij omzetdaling Nederlandse organisaties
Back Back Nieuws

Ontbreken fysiek contact belangrijk bij omzetdaling Nederlandse organisaties

29 april 2021

De coronapandemie beïnvloedt nu ruim een jaar ons werkend leven. Thuiswerken is de norm en ontmoetingen met collega’s en klanten vinden hoofdzakelijk digitaal plaats. Uit verschillende studies en rondgangen van onder andere Nieuwsuur en KPMG blijkt dat grote organisaties overwegen om kantoorpanden af te stoten na de coronapandemie. Maar wordt de waarde van fysiek contact niet drastisch onderschat? Evenementenbureau Obsession wilde weten wat de impact is van het ontbreken van fysiek contact op ons functioneren, de omzet en de bedrijfscultuur en onderzocht dit samen met onderzoeksbureau DVJ Insights onder 1.331 werknemers en leidinggevenden*. Wat blijkt? Een derde van de respondenten kampt door corona met een omzetdaling, en een overgrote meerderheid geeft aan dat dit mede komt door het gebrek aan fysiek contact.

Impact van ontbreken fysiek contact

Bijna de helft van Nederlandse werknemers en leidinggevenden kijkt met een negatieve blik terug op een jaar werken in coronatijd. Vooral het beperkte sociale contact, uitval van collega’s door ziekte of stress, en gebrek aan beurzen en events spelen ons parten. Bij een derde heeft corona geresulteerd in een omzetdaling. Het ontbreken van fysiek contact met collega’s en klanten speelt hierbij volgens 77% van de respondenten een rol. Gerben Plasmeijer, eigenaar van Obsession en initiatiefnemer van het onderzoek: Dit onderzoek laat zien hoe impactvol fysieke ontmoetingen zijn. Door elkaar te zien, te spreken en met elkaar te sparren ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Fysieke ontmoetingen tussen collega’s, maar ook met klanten en relaties zorgen ervoor dat organisaties zich verder kunnen ontwikkelen.’

Borrels en bedrijfsevenementen

83% van de Nederlanders kijkt er naar uit om weer naar kantoor te gaan en elkaar fysiek te ontmoeten. We verwachten dat veel activiteiten weer fysiek zullen plaatsvinden. Omdat digitale events en activiteiten ook voordelen met zich meebrengen, zoals tijdwinst, nemen Nederlanders er genoegen mee als bepaalde activiteiten in de toekomst digitaal of hybride zullen plaatsvinden.

Fysieke events aan banden gelegd

Het afgelopen jaar is zowel de organisatie als het bezoeken van evenementen aan banden gelegd. Uit het onderzoek blijkt dat 36% van de Nederlanders zakelijke events heeft geannuleerd. Door de restricties bezocht slechts een kwart van de Nederlanders afgelopen jaar een of meerdere fysieke events. Voorheen betrof dit 88% van de Nederlanders. Om toch verbinding te maken met collega’s, klanten en relaties zijn fysieke bijeenkomsten deels vervangen door digitale events.

In de toekomst vooral hybride events

Hybride evenementen zijn afgelopen jaar razend populair geworden. Inmiddels is deze term bekend bij 71% van de leidinggevenden, en bij iets meer dan de helft van de werknemers. Een groot deel van de leidinggevenden (65%) heeft al deelgenomen aan een of meerdere hybride events. Dit is significant meer dan het aantal werknemers (54%) dat een hybride event heeft bezocht.

Terugkeer van zakelijke events

Driekwart van de Nederlanders verwacht dat zakelijke events geleidelijk aan weer terug zullen keren. Meer dan de helft (59%) verwacht dat events zullen terugkeren in hybride vorm, 34% verwacht in fysieke vorm, en slechts 7% verwacht dat events volledig digitaal zullen plaatsvinden.

Evenveel of meer tijd kwijt aan organisatie van digitale events

Alhoewel digitale events een tijdsbesparing opleveren voor deelnemers, voor organisatoren is dit niet het geval. Volgens bijna de helft van de Nederlanders nemen digitale events evenveel tijd in beslag als fysieke events, 29% zegt zelfs dat ze aan digitale events meer tijd kwijt zijn. Ook heeft corona nauwelijks impact op het budget voor evenementen.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport

Representatief onderzoek verricht door onderzoeksbureau DVJ Insights onder 1.111 werknemers en 220 leidinggevenden in Nederland tussen 18 en 65 jaar, periode 17 maart - 4 april 2021.

Fotografie > Nico Alsemgeest

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!