Minder belasting betalen? Check deze aftrekpostenMinder belasting betalen? Check deze aftrekposten
Back Back Nieuws

Minder belasting betalen? Check deze aftrekposten

21 maart 2019

Doe jij als freelance ondernemer zelf je belastingaangifte? Kijk dan of je gebruik kunt maken van onderstaande fiscale regelingen en aftrekposten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de belastingdienst jou ook zien als ondernemer; je bent dan ondernemer voor de inkomstenbelastingOp de site van de Belastingdienst vind je een handige OndernemersCheck

Kijk ook eens naar het webinar 'Oriënteren op ondernemerschap en belastingzaken'. Met tips van experts van KVK, Belastingdienst en mede-ondernemers. Twijfel je of je een regeling mag toepassen? Raadpleeg dan een adviseur. 

Ondernemersaftrek inzetten

Check of je in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Dit is een bedrag dat je aftrekt van je winst zodat je minder belasting betaalt. De ondernemersaftrek kan bestaan uit:

Zelfstandigenaftrek: jaarlijkse aftrek van vast bedrag
Meewerkaftrek: aftrek voor onbetaald meewerken door fiscale partner
Startersaftrek: extra aftrek vast bedrag in drie van de eerste vijf jaar van de onderneming
Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: vast bedrag bij verlaagd urencriterium
Stakingsaftrek: aftrek vast bedrag bij stoppen
WBSO: aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bij innovatie

MKB Winstvrijstelling toepassen

Maak gebruik van de MKB Winstvrijstelling: 14% aftrek van de winst. Voordat dit kan, moet je eerst je winst verminderen met de ondernemersaftrek. Voor de ondernemersaftrek moet je ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Je controleert dit met de OndernemersCheck. Ook moet je voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur. Voor de MKB Winstvrijstelling moet je ook ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, maar geldt het urencriterium niet.

Bedrijfskosten aftrekken

Je mag de kosten die je voor je onderneming maakt aftrekken als bedrijfskosten of zakelijke kosten. Soms mag je kosten in één jaar aftrekken zoals huurkosten. Soms moet je ze spreiden over een aantal jaren zoals de aanschafkosten van een auto. Heb je kosten die zowel een zakelijk als een privé-karakter hebben? Dan mag je alleen het zakelijk deel van de kosten aftrekken. Vaak kun je de btw die je over je bedrijfskosten betaalt, aftrekken in je btw-aangifte. Studiekosten die je maakt om je vakkennis op peil te houden, mag je aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als bedrijfskosten. Geef de kosten die je maakt om nieuwe kennis op te doen als privé-aftrekpost op.

Afschrijvingen toepassen

Je mag bedrijfsinvesteringen in je aangifte inkomstenbelasting aftrekken als je deze langer gebruikt dan één jaar en als het bedrag hoger is dan 450 euro per bedrijfsmiddel. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe computers of machines. Je verdeelt de kosten van de investering over het aantal jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt. Tijdens de eerste vijf jaar als ondernemer is er de regeling voor willekeurige afschrijving. Als je aan de voorwaarden voldoet, mag je zelf bepalen wanneer en hoe je afschrijft.

Fiscaal gunstig investeren

Sommige investeringen vallen fiscaal gunstig uit omdat ze aftrekbaar zijn. Let op: de regelingen gelden alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting of als je bv of nv ondernemer is voor de vennootschapsbelasting.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: gebruik deze als je in een boekjaar minimaal 2.300 euro investeert en per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro.
Energie-investeringsaftrek (EIA): deze geldt als je energiebesparende bedrijfsmiddelen koopt.
Milieu-investeringsaftrek (MIA): gebruik deze als je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen koopt.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): hiermee mag je zelf kiezen hoe je je milieuvriendelijke bedrijfsmiddel afschrijft. De MIA en de VAMIL mag je combineren. In de Milieulijst staat een lijst met bedrijfsmiddelen die vallen onder de MIA en Vamil.

Korting op btw (omzetbelasting)

De kleineondernemersregeling (KOR) geldt als je in één jaar minder dan 1.883 euro btw moet betalen. Het gaat om het verschil tussen de ontvangen en af te dragen btw. Het zegt niets over de hoogte van je omzet. Je krijgt dan belastingvermindering of je betaalt geen btw. Dat bereken je zelf en meld je in je laatste btw-aangifte van een jaar.

Kosten aftrekken van een bedrijfsruimte

Welke aftrekposten voor jou gelden, hangt af van je bedrijfsruimte. Voor de Belastingdienst maakt het verschil of je in een pand werkt dat je huurt of gekocht heb of dat je een deel van uw eigen woning als werkruimte gebruikt.

Bedrijfsruimte huren

Bij huur van bedrijfsruimte mag je in je aangifte inkomstenbelasting alle kosten aftrekken die je voor deze bedrijfsruimte maakt. Als je de btw van deze kosten aftrekt in je btw-aangifte, dan moet je in je aangifte inkomstenbelasting de kosten exclusief btw opgeven. Trek je de btw niet af in je btw-aangifte? Gebruik in je aangifte inkomstenbelasting de kosten inclusief btw.

Bedrijfsruimte is eigendom

Als de bedrijfsruimte in jouw bezit is, moet je voor de inkomstenbelasting kiezen of het pand ondernemingsvermogen of privévermogen is. Als je je eigen pand helemaal voor je onderneming gebruikt, dan moet je het pand tot je ondernemingsvermogen rekenen. De keuze of de bedrijfsruimte tot het privé- of ondernemingsvermogen hoort, bepaalt welke kosten je mag aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Bedrijfspand kopen

Als je een bedrijfsruimte gaat kopen, is dit een investering. Het kan zijn dat je recht hebt op investeringsaftrek.

Bedrijfsruimte aan huis

Je woont en werkt in hetzelfde pand. Met de rekenhulp Werkruimte in de woning zie je of je de kosten van je werkruimte aan huis kunt aftrekken.

Bron > Kamer van Koophandel

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!