Brancheprotocol voor zakelijke bijeenkomsten positief ontvangen door ministerieBrancheprotocol voor zakelijke bijeenkomsten positief ontvangen door ministerie
Back Back Nieuws

Brancheprotocol voor zakelijke bijeenkomsten positief ontvangen door ministerie

18 juni 2020

Vorige maand boodt het Eventplatform een protocol voor zakelijke bijeenkomsten aan bij EZK. 'Met het protocol willen we laten zien dat we als branche onze verantwoordelijkheid willen nemen in het veilig en verantwoord laten plaatsvinden van zakelijke bijeenkomsten in de 1,5 meter samenleving. Hoewel de overheid geen goed- of afkeuring geeft op protocollen, zij bieden enkel advies en ondersteuning, hebben we positief bericht ontvangen en zijn we over gegaan tot vaststelling van het protocol', licht Eventplatform toe.  

‘Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden dat uw sector op een veilige en gezonde wijze werkt in een anderhalvemetersamenleving. Ook helpt het de overheid bij het nemen van een besluit over het (gefaseerd) openstellen van uw sector zodra de gezondheidssituatie dit toelaat’, aldus EZK.

Protocol versus wet- en regelgeving

De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende branche met de bij hen aangesloten bedrijven en organisaties. Als branche stel je zelf het protocol vast en ben je verantwoordelijk voor naleving van het protocol. Een vastgesteld protocol is dus geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordeningen en de Arbowetgeving. Het hebben van dit vastgestelde protocol betekent daarmee ook niet dat er toestemming is voor onze branche om weer volledig open te gaan. De regels ten aanzien van respectievelijk 30 en 100 personen per 1 juni en 1 juli blijven van kracht. Verantwoordelijke overheidsinstanties (bijvoorbeeld gemeentes, veiligheidsregio’s, arbeidsinspectie, brandweer e.d.) zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van het brancheprotocol.

Over het protocol

Het protocol voor zakelijke bijeenkomsten bevat richtlijnen voor opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van zakelijke bijeenkomsten, zoals vak- en publieksbeurzen, corporate events, congressen en vergaderingen. Publieksevenementen als concerten en festivals vallen uitdrukkelijk buiten de scope van het protocol. Het protocol is een initiatief van het EventPlatform, het overkoepelende overlegplatform van o.a. branche- en vakorganisatie CLC-VECTA, Dutch Venue Association, Genootschap voor Eventmanagers, G14, IDEA, Meeting Professionals International (MPI), Nederlandse Vereniging van Beursorganisatoren (NVBO), Officieel Netwerk Catering Events (ONCE), Platform Cultuur Locaties (PCL), Verhurend Nederland en veilignaardevakbeurs.nl.

Voor de actuele versie van het protocol en de bijbehorende toolbox ga je naar eventplatform.nl/corona.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!