Back Back Nieuws

BIS verstevigt positie binnen overheidsector

27 mei 2015
BIS, onderdeel van Mood Media, heeft in de afgelopen maanden zijn positie binnen de overheidssector verstevigd. Een versteviging die mede te danken is aan het feit dat BIS meerdere (zeer) grote Europese aanbestedingen gegund heeft gekregen, waardoor het bedrijf in de komende jaren voor ongeveer 62.000 overheidsmedewerkers extra de audiovisuele en daaraan gerelateerde ICT oplossingen mogen gaan faciliteren (bovenop degenen die nu al tot hun klantenkring behoren).

De gewonnen aanbestedingen betreffen advies, realisatie, onderhoud en beheer van veelzijdige audiovisuele, videoconference, narrowcasting en room management oplossingen bij meerdere (inter)nationale, regionale en provinciale overheden, enkele ministeries, uitvoeringsorganisaties en een fors aantal Nederlandse gemeenten.

Trots, niet verrast
Claude Nahon, President van Mood Media International waar BIS onderdeel van uitmaakt, is trots op deze ontwikkeling maar niet verrast. Nahon: ‘Onze oplossingen zijn onmisbaar om professioneel samen te kunnen werken en goed te kunnen communiceren. Juist daarom kiezen al zoveel jaren tientallen grote en kleinere gemeenten, provincies, (inter)nationale overheden, waterschappen, uitvoeringsorganisaties et cetera voor een samenwerking met BIS’.

Jean Pierre Overbeek, CEO van de internationale BIS groep, licht toe: ‘Onze rol is om al die Overheden te ondersteunen en begeleiden bij het dynamische proces waarin zij concepten als het nieuwe werken omarmen en met uitdagingen worden geconfronteerd zoals de verandering naar een compacte rijksoverheid. Voor BIS is het een uitdaging om onze kennis en kunde zo optimaal mogelijk in te zetten om al deze processen en zaken te ondersteunen met de juiste technologische audiovisuele & ICT hulpmiddelen’.

De burger op de virtuele publieke tribune
BIS ziet drie trends op het gebied van de audiovisuele bestedingen binnen de Overheid. Terwijl het gebruik van videovergaderen (zowel in groepen als bij korte persoonlijke meetings) een vlucht neemt, als gevolg van het herhuisvestingprogramma, zien we dat steeds meer overheidsorganisaties slimme technologie voor narrowcasting (digital signage) combineren met wachtrijmanagement en zo een integraal, centraal te beheren en remote toegankelijk informatieplatform creëren, met visueel aantrekkelijke informatie; al dan niet aangevuld met interactieve elementen. Een derde trend is de integratie van webcasting toepassingen (streaming & archiving) waarmee overheden de burger de gelegenheid geven om – live en on-demand – (raads)vergaderingen, besprekingen en bijeenkomsten in beeld en geluid te volgen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!