Back Back Nieuws

'Bedrijfsuitjes verantwoordelijkheid voor zowel klant als organisator'

02 november 2007
Brancheorganisatie voor buitensportondernemers Vereniging van Buitensport Ondernemingen (VeBON) is van mening dat mensen die deelnemen aan activiteiten een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat de organisator daar ook een rol in speelt.

Er wordt door de VeBON veel gedaan aan de professionalisering en veiligheid van de buitensport sector. De VeBON is van mening dat mensen die deelnemen aan activiteiten een eigen verantwoordelijkheid hebben.

Dat betekent niet dat een organisator niet op een deugdelijke en professionele manier een

activiteit dient te begeleiden. Met name de activiteiten met een verhoogd risico dient men extra goed te begeleiden. Bij buitensportactiviteiten gebeuren bijzonder weinig ongevallen in verhouding tot de reguliere sporten. Maar als er iets gebeurt, dan zijn de gevolgen meestal ernstig. Vergelijk vliegen de meest veilige manier van reizen, maar bij ongeval grote gevolgen.En juist daarom hanteren VeBON-leden een VeBON veiligheidssysteem.

Door het hanteren van goede procedures worden hiermee onveilige situaties tot een minimum teruggebracht.Voor deelnemers aan activiteiten is het volgens VeBON ook van belang zich vooraf goed te laten informeren over het bedrijf, de activiteiten en eventuele risico’s. De verantwoordelijkheid van goede informatie ligt aan beide kanten, zowel bij het bedrijf als bij de deelnemer.

Ongevallen zullen helaas altijd een onderdeel blijven van onze samenleving. Geen enkel veiligheidssysteem kan alle ongevallen volledig wegnemen. De bij de VeBON aangesloten bedrijven dienen zich te certificeren en regelmatig te laten controleren door een externe onafhankelijke geaccrediteerde organisatie. Het personeel dient te voldoen aan een opleiding die afgestemd is op de activiteit. De VeBON hanteert ook Algemene Voorwaarden en leden dienen bepaalde verzekeringen te hebben.

Er wordt binnen de sector veel aandacht besteed aan opleidingen, dit vaak in overleg met de sportbonden. Momenteel wordt gewerkt aan een internationaal competentieprofiel voor het onderwijs waarbij ook het veiligheidsaspect een bijzonder belangrijke rol speelt. Er wordt gewerkt aan het opstarten van een Europese koepel organisatie, mede om de veiligheid en kennis te bevorderen. De formele start van deze organisatie is op 6 december 2007. VeBON en de Belgische zusterorganisatie BFNO zijn initiatiefnemer.

De overheid en allerlei instanties zoals terreinbeheerders spelen een belangrijke rol als het gaat om het verlenen van vergunningen. Bedrijven zouden voor het verkrijgen van een vergunning moeten voldoen aan voorwaarden. Zo mag men van een bedrijf verwachten dat men risico-inventarisaties heeft gemaakt van de activiteiten en nagedacht heeft over wat te doen bij calamiteiten.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!