Akim Bwefar: ‘Aan ons om te excelleren in ons vak’Akim Bwefar: ‘Aan ons om te excelleren in ons vak’
Back Back Interview

Akim Bwefar: ‘Aan ons om te excelleren in ons vak’

15 januari 2019

Twintig jaar geleden besloot Akim Bwefar van zijn passie zijn levenswerk te maken. Anno 2018 is zijn BWEFAR Professional Event Facilities in evenementenland een begrip. En hijzelf een uitgesproken pleitbezorger voor erkenning van vakmanschap in zijn segment. ‘Het wordt hoog tijd dat we serieus genomen worden’, zegt hij. In de gastvrije ambiance op diens bedrijfslocatie in Zwolle praat Akim voor Events.nl honderduit over onder meer ondernemen, opleiden, netwerken en klantenbinding. Goed voor ruim genoeg stof voor een feuilleton, zo blijkt. Deel 2: het vak.

Ambacht en professie

‘Wie anno 2018 rigging, licht en geluid ziet als sluitpost op de event begroting, slaat de plank volledig mis. Wat wij en onze concullega ‘s dagelijks doen is vakwerk leveren. Niets meer en niets minder.’ Het punt is direct gemaakt. Akim Bwefar, ondertussen al een half mensenleven dag in dag uit in de weer met techniek voor evenementen, kan er niet over uit, dat er nog regelmatig zo weinig erkenning is voor wat zijn sector aan de evenementenmakers levert. En dan vooral waar het rigging betreft. ‘Dan weer hoor je er eentje roepen dat iets niet kan omdat de constructie te zwaar is voor een bepaalde locatie zonder onderbouwing, dan weer kan het vast wel hangen, want het is niet zo zwaar. Vervolgens wordt er enorm doorgezeurd, omdat ze vinden dat wij te streng in de veiligheidsleer zijn.’ Beide zit hem enorm dwars. Immers, een dergelijk oordeel moet, zo is zijn absolute overtuiging, zijn voorbehouden aan de echte specialisten. ‘Rigging is een ambacht, een professie. Het maakt ook wel degelijk uit hoe de belasting van het licht- en geluidplafond wordt berekend. Door de last op basis van deskundige analyse en berekening evenredig te verdelen, is vaker meer mogelijk, dan vooraf gedacht. ‘Het maakt dus wel degelijk uit of vakmensen worden  ingezet op taken die ook vakmanschap vereisen.’

Kennis en ervaring

In de samenstelling van zijn team houdt Akim nadrukkelijk rekening met het uitgangspunt, dat je de basiskennis voor het vak kunt opdoen in de schoolbanken, maar dat het de praktijk is die de professionals pas echt vormt. ‘Leeftijd, en daarmee ervaring, zijn voor mij heel belangrijke aspecten in de beoordeling van de mensen die we aantrekken voor ons bedrijf. Bovendien hebben ze in de tussenliggende jaren meestal wel een beeld gekregen van waar hun hart ligt. En ligt dat bij de technische kant van onze branche, dan is dat louter van meerwaarde voor ons bedrijf. Maar meer nog natuurlijk voor onze klanten. Zij profiteren van die senioriteit en van die passie voor het werk dat ze doen.’ Dat is ook de argumentatie voor de heldere tariefstelling die Bwefar Professional Event Facilities hanteert. Akim: ‘Kwaliteit en professionaliteit heeft zijn prijs. Ik vind dat we daar in onze sector nog veel te gemakkelijk aan voorbij gaan. In veel gevallen is het zelfs een sluitpost of heeft iemand een ‘bedrag’ bedacht op de eventbegroting en dan blijken er nog collega’s bereid het daarvoor te doen. Dat moeten we niet willen. Het kost gewoon geld. Punt. Laten we onszelf en ons vak wel serieus nemen.’

Open deuren

Licht en geluid ‘tot op de centimeter nauwkeurig’. Opdrachtgevers moeten met niets minder genoegen nemen, vindt Akim. ‘Het is geen kwestie van zomaar even wat lampjes hier en daar. Evenmin van een partij decibellen uit een stapel speakerkasten. Elke zichzelf respecterende event organisator of opdrachtgever zet toch in op de meest fantastische ervaring voor zijn gasten? Nou dan’, stelt Akim met vraagtekens op zijn gezicht, de armen breeduit. ‘Hoe kun je dan accepteren dat licht en geluid er voor een fantastisch concept maar even bij wordt gefrommeld. Dat gaat er bij mij niet in.’

Het lijken welhaast open deuren. Toch laat hij geen gelegenheid onbenut om zich voor zijn vak en dat van zijn mensen sterk te maken. ‘Neen, niet in een bestuur of zo, dat is niet aan mij besteed’, erkent hij direct. ‘Dat schept allerlei verplichtingen en die gaan me parten spelen, dat weet ik van tevoren. Ik moet wat ik toezeg ook kunnen waarmaken. Als je boodschap is, dat je serieus genomen wilt worden, dan moet je zelf als eerste daarin je verantwoordelijkheid nemen. Vandaar.’

Meer specialisatie

Akim Bwefar doet het daarom op zijn manier. Bijvoorbeeld met de oprichting van de Bwefar Academy. Daarin wil hij branche gerelateerde trainingen en opleidingen aanbieden. ‘Er bestaan inmiddels wel enkele MBO vakopleidingen voor onze sector, maar daar redden we het niet mee. Zoals ik al zei: goed voor de basis, maar niet meer dan dat. Ik ben sowieso niet heel erg tevreden over de kwaliteit van die opleidingen.’ Bwefar wil breder opleiden en daarna meer specialisatie, beter aansluiting bij de beroepspraktijk. ‘Denk maar aan BHV voor technische event freelancers. Een cursus Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor onze sector. Workshops gericht op certificering op allerlei onderdelen.’ Voor zijn Academy kocht hij aan de Zwolse Simon Stevinweg een naastgelegen pand aan. ‘De eerste proefsessies zijn er al gehouden. Als de herinrichting klaar is, gaat de Bwefar Academy voluit van start.’

Door > Henny Beijer

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!