Zzp'ers meer tevreden over werk dan werknemersZzp'ers meer tevreden over werk dan werknemers
Back Back Nieuws

Zzp'ers meer tevreden over werk dan werknemers

01 april 2019

Zelfstandig ondernemers zonder personeel vinden hun werk vaker gevarieerd dan werknemers. Mensen die gevarieerd werk doen zijn tevredener over het werk. Dat blijkt uit de meest analyses van TNO en CBS op basis van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

Ruim 80 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel antwoordt op de vraag of het werk gevarieerd is, 'vaak' of 'altijd'. Van de vaste werknemers doet 70 procent dat en van de werknemers met een flexibele arbeidsrelatie iets meer dan de helft. Ook bij andere vragen die betrekken hebben op de variatie in het werk verschillen de antwoorden van ondernemers zonder personeel en werknemers. Zo geven de ondernemers relatief vaak aan dat het voor hun werk noodzakelijk is dat ze nieuwe dingen leren en dat het werk creativiteit vereist.

DGTL en Ace & Tate. Twee merken uit Amsterdam die beide grote stappen maken in hun eigen werkveld. Ook twee merken met een passie en drive om hun producten en processen meer circulair en duurzaam te maken, waardoor een samenwerking een logisch gevolg is. Deze maand slaan ze de handen ineen voor een regeneratief, upcycling kunstproject dat gebruik maakt van Ace & Tate’s afvalmaterialen en gelanceerd wordt tijdens DGTL Amsterdam (19-21 april).

  • Variatie in het werk en vereisten bij taakuitvoering
    Variatie in het werk en vereisten bij taakuitvoering
  • Tevredenheid over het werk
    Tevredenheid over het werk

Meer variatie, meer tevredenheid

Uit eerder onderzoek bleek dat zelfstandig ondernemers zonder personeel iets tevredener zijn met hun werk dan werknemers. Dat komt onder andere door verschillen in leeftijd en beroepsgroep. Maar de grotere variatie in het werk van zelfstandig ondernemers speelt ook een rol. Hoe gevarieerder het werk, hoe tevredener degene is die dat werk doet.

Leren door werk

Werkenden leren vooral via het werk dat ze uitvoeren. Leerzaam werk speelt dus een grote rol bij het leren en ontwikkelen tijdens het werkzame leven. Als het werk gevarieerd is en als creativiteit vereist is voor het uitvoeren van taken, draagt dat bij aan leerzaam werken. Ook het volgen van opleidingen of cursussen draagt bij aan een leven lang leren. Werknemers volgen vaker cursussen en opleidingen dan zelfstandig ondernemers zonder personeel. In 2017 had 51 procent van alle werknemers in de voorafgaande twee jaar een opleiding of cursus gevolgd voor het werk. Van alle ondernemers zonder personeel was dat 44 procent.

Variatie belangrijk voor kwaliteit van werk

Variatie in het werk is één van de aspecten die de kwaliteit van werk beïnvloeden, de mate waarin het werk positieve effecten heeft voor de werkende. Andere factoren zijn autonomie, werkdruk, lichamelijke belasting, inkomen en werkzekerheid. Onderzoek van CBS en TNO, waarover onlangs is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, wijst uit dat zelfstandig ondernemers zonder personeel over het algemeen positiever zijn over de variatie, autonomie en werkdruk, maar dat werknemers een hoger primair inkomen hebben en tevredener zijn over hun werkzekerheid.

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld tussen eind 2016 en begin 2017. CBS en TNO hebben de ZEA en de NEA gezamenlijk uitgevoerd, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron > CBS

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!