YOIN houdt locaties spiegel voor YOIN houdt locaties spiegel voor
Back Back Visie

YOIN houdt locaties spiegel voor

13 juni 2022

Na een intensieve onderzoeksperiode volgt YOIN excellent meeting places de Vergaderhamers op. Met onder andere het uitvoeren van onafhankelijke audits -op ruim 380 checkpunten!-, draagt YOIN excellent meeting places bij aan de verdere professionalisering van het locatielandschap. Het kwaliteitslabel zorgt ervoor dat boekers de mogelijkheid hebben voor de champions league te kiezen wat betreft service, kwaliteit en kennis. We spraken met Wouter van Loon, Director of Food & Beverage bij Van der Valk Amersfoort-A1 en René Giel, directeur bij Kontakt der Kontinenten over het kwaliteitslabel en welke inzichten de audits hen hebben gegeven.

  • Wouter van Loon - Ashkan Mortezapour Photography
    Wouter van Loon - Ashkan Mortezapour Photography
  • René Giel
    René Giel
  • YOIN houdt locaties spiegel voor
  • YOIN houdt locaties spiegel voor

Spiegel

Wouter: ‘YOIN helpt ons een spiegel voor te houden. Op een bepaald punt kun je bedrijfsblind worden en dan helpt het kritische rapport om verbeteringen door te voeren.  René: ‘Wij gebruiken YOIN als kwaliteitsmaatstaf om ons product op het gewenste niveau te houden. Het is een constructieve manier om het bedrijf langs een meetlat te leggen. Daarnaast wordt er vanuit de markt naar gevraagd. Wanneer boekers zoeken en vergelijken is YOIN een middel om te laten zien dat je je op kwaliteitsniveau onderscheidt van de markt. Het feit dat je een keurmerk verdiend hebt, is voor de boeker een bevestiging dat je het goed voor elkaar hebt.’ Ook Wouter erkent dat het kwaliteitslabel de bezoeker die bevestiging geeft. Het label kan echter ook een belangrijke rol spelen om de branche een stap verder te helpen. ‘Ik geloof erin dat we binnen de markt waarin we opereren een collectief moeten vormen om tot een hogere kwaliteit te komen. Als we als branche samenwerken en een standaard neerzetten worden we als land ook internationaal interessanter.’

Concrete verbeterslagen

De audits hebben bij de locaties al tot concrete aanpassingen geleid. Wouter: ‘Een mooi voorbeeld is ons parkeerterrein. We hebben ons nooit gerealiseerd dat het verstandig zou zijn om daar een bord richting entree te plaatsen. Daarnaast hebben we onlangs een ruimte aangepast die nog onvoldoende rolstoeltoegankelijk was.’ Ook bij Kontakt der Kontinenten bracht de audit inzichten om op facilitair niveau verbeteringen door te voeren. René: ‘Een heel concreet voorbeeld is de verlichting. In één zaal bleek de sterkte van de verlichting niet optimaal voor het werkniveau van de gast. Daar zou je zelf niet zo snel aan denken, omdat je de balans tussen functionele behoefte en sfeer zoekt. Je wilt ook dat de zaal er aantrekkelijk uit ziet.’

Goed werkgeverschap

YOIN kijkt niet alleen naar hardware en facilitaire voorzieningen. Er wordt in de audit ook gekeken naar maatschappelijke aspecten en goed werkgeverschap. Aspecten waar juist deze twee locaties tijdens de audits positief in uitblonken. Wouter: ‘We vinden het belangrijk een maatschappelijke rol te vervullen. We willen bijvoorbeeld een voorbeeldfunctie zijn om jongeren op te leiden. Dit doen we onder andere in samenwerking met het MBO Amersfoort. Het is aan ons om vakvolwassen mensen op te leiden en ze de belangrijkste basis van gastvrijheid mee te geven.’ Ook René neemt het werkgeverschap goed onder de loep: ‘We zijn bezig onze processen te optimaliseren, dit noemen we de Expeditie naar Wereldse Gastvrijheid. We willen minder topdown organiseren, maar de medewerkers in de teams in hun kracht zetten. We gaan bijvoorbeeld meer werken met een keten van samenwerkende, zelfsturende teams waarbij de aandacht ligt op kwaliteit en competentie.

Behoud van aansluiting in de markt

Ook na de audits speelt YOIN een belangrijke rol om locaties verder te helpen, up to date te houden en input te geven voor verdere professionalisering. René: ‘We ervaren de samenwerking met YOIN als bijzonder prettig. Het voelt voor ons niet als een moetje, meer als vanzelfsprekendheid om te blijven reflecteren of we alles nog op een goede manier doen. We verwachten dat YOIN ons zal blijven inspireren en voeden met trends en ontwikkelingen, zodat we aansluiting in de markt blijven vinden.’ Wouter: ‘YOIN herinnert je eraan dat je altijd kritisch moet blijven kijken naar de eigen organisatie. Iets wat nu goed is, kan binnen korte tijd alweer achterhaald zijn. Je moet jezelf dus altijd opnieuw blijven ontdekken en waar nodig ingrijpen.’

Door > Angelique Aalders

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!