Hans VerhoevenHans Verhoeven
Back Back In magazine Events

Uit Magazine Events: ‘Je moet juist nu niet met je kop op je bureau gaan liggen’

01 januari 2021

Magazine Events November staat bomvol met inspirerende interviews. Die willen we jullie ook online niet onthouden. Zo haalt Corona het allerbeste naar boven in ondernemer pur sang Hans Verhoeven. Hij zocht en vond nieuwe uitdagingen voor zijn MTD. Want dat na maart 2020 alles anders is, zeker in de evenementenbranche waarvan hij tot dan toe vrijwel volledig afhankelijk was, is hem wel duidelijk.

Ondernemersgeest en creativiteit

Het dagboek dat Hans Verhoeven bijhoudt in de aanloop naar MTD’s Road to Tokyo – waarvan in dit magazine eerder twee afleveringen zijn verschenen – ligt even stil.

Net als de hectiek rond de Olympische spelen. Een kijkje in zijn dagboek maakt echter soepel plaats voor een vurig pleidooi, voor een oproep aan alle collega’s in de sector om juist nu ondernemersgeest en creativiteit te tonen.

Noodzaak tot differentiatie

‘De eerste les die ik zelf heb geleerd is die van de noodzaak tot differentiatie’, begint hij zijn betoog. ‘Wij waren voor onze continuïteit te afhankelijk van louter evenementen. Zo’n 90 procent van de omzet was daarmee gemoeid. Dan ben je kwetsbaar, heel kwetsbaar. Terwijl de voorbeelden van hoe het wel moet hier om de hoek te vinden zijn. Door de eeuwen heen runden boeren hier in Brabant gemengde bedrijven. Dat wil zeggen: niet alleen dieren, ook akkerbouw. Deels bestemd voor het vee, deels voor de markt. Ze waren voor hun levensonderhoud dus niet aangewezen op slechts één bron van inkomsten. Dat inzicht hielp ons creatief op zoek te gaan naar nieuwe afzetmarkten.’

SODA

Het roer moest en ging om bij MTD. Er kwam intern een heuse taskforce die – hoe toepasselijk voor een waterbedrijf – de codenaam SODA kreeg. ‘De focus ging op 4 kerntaken: Sales, Operations, Differentiation en All together.’ De aanpak rendeerde, al was de reductie van het aantal vaste medewerkers, de freelancers en contractcollega’s, de pijnlijkste van alle ingrepen. Verhoeven kon niet anders, zegt hij. ‘Maar we weten elkaar vast ook weer te vinden als het werk weer aantrekt.’ En dat werk gaat er komen, voorspelt hij gedecideerd: ‘We hebben vanuit andere perspectieven naar onze specialismen en equipment gekeken en daar zijn heel kansrijke opties uitgerold.’

Beschikbaar

Verhoeven noemt de afspraken met verschillende waterschappen om een bijdrage te leveren in kwalitatief goede waterbuffering. ‘Voor als de droogte toeslaat. Dan is eerdere overvloed bewaard gebleven.’ Van bezit naar beschikbaar hebben, vat hij de nieuwe service samen. En dat tegen een vaste contributie. Pas bij concrete afname wordt vervolgens een zogenaamde ‘in use fee’ berekend. ‘Je ziet steeds vaker dat organisaties zaken niet meer zelf in huis nemen, maar het van derden op afroep beschikbaar willen hebben. Daar liggen voor ons wat betreft water volop nieuwe kansen.’

Circulair

Nieuwe businessmodellen, MTD heeft er inmiddels een lijstje van opgesteld. Een aantal is, of wordt, op korte termijn ook daadwerkelijk geactiveerd: ‘Zoals de complete waterhuishouding voor noodwoningen die in het Groningse aardgasgebied worden neergezet op boerderijen die tijdens de renovatie simpelweg niet onbewoond kunnen zijn. Of het concept van een waterbank waar grootwaterverbruikers – denk aan bierbrouwers, frisdrankfabrikanten, de industrie en dergelijke – hun proceswater doneren, waarna MTD het filtert en weer beschikbaar maakt, voor wie er op dat moment behoefte aan heeft. ‘Optimaal circulair dus. Een oplossing voor de toenemende droogteproblematiek. Dat is wat mij betreft trouwens ook de toekomst. We praten daarover met waterschappen en drinkwaterbedrijven en die zijn meer dan enthousiast.’

Sterker

In dat verband onderstreept Verhoeven graag nog eens dat MTD zich zowel in goede tijden als slechte tijden een echte partner zal tonen. ‘De evenementenmarkt moet weer in beweging komen om het vertrouwen terug te winnen. Om dat te bereiken moeten alle stakeholders wat water bij de wijn doen, waar wij dan voor het water zullen zorgen. We zijn bereid om afspraken te maken over een bepaalde staffel, waarbij we tegen lagere tarieven beginnen en samen groeien naar het marktconforme niveau’. Vertrouwen dat het lukt heeft hij ook: ‘De branche munt uit in flexibiliteit, veerkracht en een overtuigende can do mentaliteit. Als ik zie dat wij samen met een Nederlandse tentenbouwer en stroomleverancier in een Engels voetbalstadion binnen 30 dagen een noodziekenhuis kunnen neerzetten met 2.000 bedden, dan zegt dat voor mij alles. Maar, je moet wél durven, wel willen bewegen en niet gaan zitten somberen en je kop op het bureaublad leggen. Er is nog zoveel te doen. Bedenk iets, doe iets ... je komt er altijd sterker uit.’

Interview door > Henny Beijer

 

Op de hoofdfoto: Hans Verhoeven

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!