Back Back Nieuws

TVD toont resultaten windtunnelonderzoek tijdens kennismiddag

15 december 2015
Tijdens de TVD kennismiddag, waar niet alleen de branche was vertegenwoordigd maar ook gemeenten, brandweer, overheid, organisatoren en evenementenmakers, zijn de resultaten getoond van het windtunnelonderzoek van (gedeeltelijk) open tenten. Conclusie uit deze resultaten is dat het onderzoek geslaagd is. De uitkomsten komen overeen met de praktijk en dat de uitkomsten voor zowel Festival tent en Alu hal zeer positief zijn. Deze uitkomsten zijn een vuistregel waar de branche mee verder kan.

Andere onderwerpen
Deze TVD kennismiddag is georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de branchevereniging. Onderwerpen die verder de revue passeerden waren ‘de NEN 8020-41 (brand)veiligheid van tenten’, ‘de NEN EN 13782 Constructieve veiligheid tijdelijke bouwsel’, ‘de COB-c richtlijn constructieve toetsingscriteria bij evenementenvergunning’ en ‘de AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen’.

Deze AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen zit momenteel in de finale fase. Met interesse wordt hier door de overheid en evenementenbranche naar uitgezien. Met name als het gaat over het risico gericht beoordelen, maatwerk en gelijkwaardigheidsbeginsel. De verwachting is dat de AMvB januari 2017 wordt gepubliceerd.

Veiligheid
De TVD is de belangenbehartiger van de branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven. Al 25 jaar is zij actief, om het gebruik van tenten en overkappingen op evenementen en aanverwanten zo veilig mogelijk te maken. Hiertoe heeft zij meegewerkt of aan de wieg gestaan van diverse normen zoals deze tijdens de TVD kennismiddag zijn gepresenteerd.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!