Back Back Nieuws

Stimulering internationale congressen

06 juli 2006

Dr. Hubert Ph. Endtz, arts-microbioloog en plv. Hoofd afdeling Medische microbiologie & Infectieziekten van Erasmus MC, ontvangt de eerste cheque ter waarde van € 20.000 uit het Stimuleringsfonds voor internationale congressen. Burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam overhandigt dit bedrag donderdagmiddag tijdens een lunch in Engels (cafe-restaurant-zalen).


Hubert Endtz is een van de initiatiefnemers van het CHRO congres, dat van 2-5 september 2007 in Beurs WTC Rotterdam wordt georganiseerd. Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor initiatiefnemers van internationale associatiecongressen. Personen die actief zijn binnen internationale (medisch-) wetenschappelijke verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een financiële toekenning uit het Stimuleringsfonds, mits zij hun congres in Rotterdam organiseren.


Wederom neemt Rotterdam hiermee een voorsprong op andere steden in binnen- en buitenland om meer internationale congressen naar de stad te halen.

Internationale congressen
Rotterdam Marketing is al ruim 15 jaar actief om internationale congressen naar de stad te halen. Hierbij werkt Rotterdam Marketing intensief samen met diverse partijen in de stad, zoals o.a. het OntwikkelingsBedrijf van de gemeente Rotterdam (OBR), het bedrijfsleven dat zich op de congresmarkt begeeft en het Erasmus MC. Internationale congressen leveren veel op voor Rotterdam. Niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook omdat het de stad en de in de stad aanwezige instellingen, organisaties en bedrijven de mogelijkheid geeft zich internationaal te profileren met de aanwezige kennis.

Stimuleringsfonds
Het medische cluster staat de komende jaren, evenals de creatieve en de transport- & logistieke sector, centraal in de economische visie van de stad en dit heeft er toe geleid dat de gemeente Rotterdam een Stimuleringsfonds voor internationale congressen in het leven heeft geroepen. Het Stimuleringsfonds is bedoeld voor initiatiefnemers van internationale associatiecongressen. Personen die actief zijn binnen internationale (medisch-) wetenschappelijke verenigingen en die hun nek durven uit te steken om hún Europese of zelfs mondiale congres naar Rotterdam te halen. De stad wil deze ‘Rotterdam ambassadeurs’ daarbij ondersteunen door ze een financieel steuntje in de rug te geven.

Aanvragen kunnen worden gedaan bij Rotterdam Marketing, die op haar beurt een verzoek indient bij het OBR. Aan de financiële toekenning zijn wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo zal het stimuleringsfonds alleen worden ingezet voor internationale congressen van (medisch-)wetenschappelijke verenigingen van minimaal 2 dagen die in Rotterdam worden georganiseerd. Het bedrag dient te worden besteed aan het congres zelf.

Stimuleringspakket
Rotterdam Marketing beschikt, naast het nieuwe fonds, over een compleet Stimuleringspakket voor internationale congressen om initiatiefnemers en organisatoren te adviseren, informeren en ondersteunen. Hierbij valt te denken aan advies en informatie over de mogelijkheden die Rotterdam te bieden heeft als bestemming voor congressen, vergaderingen of andere zakelijke evenementen, de organisatie van site inspecties, het voorfinancieringfonds t.b.v. het ontvangen van (internationale) commissies en de productie en (mede-)financiering van het congres bidboek.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.359 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!