Back Back Nieuws

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem ondertekent duurzaamheidsovereenkomst

09 april 2015
De samenwerkende Haarlemse culturele instellingen in de Philharmonie Haarlem sloten op 10 maart 2015 een Intentieovereenkomst ‘Duurzaamheid’. Met deze overeenkomst spreken zij zich uit om zich in te spannen voor een duurzame bedrijfsvoering. De Haarlemse culturele instellingen bestaan uit het Frans Hals Museum, De Hallen, Teylers Museum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Noord-Hollands Archief, Hart, Toneelschuur, Patronaat en Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem. 

Ondernomen stappen
De meeste van de ondertekenaars hebben al de nodige stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van zoncollectoren, het gebruik van LED-verlichting binnen en buiten, het werken met bewegingssensoren voor de verlichting, maar ook het gebruik van fair trade koffie en het afnemen van groene stroom en de Green Key Certificering. De instellingen maken gezamenlijk een plan van aanpak.

De instellingen willen dit platform ook gebruiken voor samenwerking en inspiratie
rond het thema duurzaamheid. Zij zullen regelmatig bijeenkomen om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame technieken en innovaties. Op deze manier hopen zij ook
een positieve bijdrage te leveren aan de milieu- en klimaatdoelstellingen van de
gemeente Haarlem.

Investeren in duurzaamheid
De ondertekening van deze Intentieovereenkomst Duurzaamheid in de Philharmonie is het startsein van de (verdere) verduurzaming van de aangesloten culturele instellingen. Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema plaatste haar handtekening namens de gemeente Haarlem. Wethouder Sikkema: 'Met bedrijven, bewoners, corporaties, scholen en
instellingen werken we graag samen. Niet alleen om het einddoel van de klimaat
neutrale gemeente in 2030 te halen. Dat is de stip op de horizon. Het gaat ook om
het nu. Investeren in duurzaamheid betaalt zich direct terug in een prettiger leefklimaat, meer werkgelegenheid en het levert de bewoners en bedrijven geld op.'

Op de foto: De Philharmonie plaatste in 2010 al zonnepanelen op haar dak. Om deze duurzame lijn dor te trekken en tevens aantrekkelijker te worden als congres- en evenementenlocatie zal nu worden ingezet op het behalen van een Green Key certificatie. 

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!