Back Back Nieuws

Spant! 100 % CO2 neutraal in 2014

05 februari 2015
Bij Theater en congreslocatie Spant! staat duurzaamheid hoog in het vaandel. De locatie is CO2 neutraal. Door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen en het compenseren van de niet te vermijden uitstoot sloot Spant! het jaar 2014 CO2 neutraal af. Naast het Green Key certificaat maakte Spant! sinds 2012 al werk van het verminderen van de uitstoot. Met ingang van afgelopen jaar wordt iedere bijeenkomst 100 % CO2 neutraal georganiseerd. Hier doen opdrachtgevers hun voordeel mee, omdat er voor hen geen kosten verbonden zijn aan het CO2 neutraal organiseren van bijeenkomsten. Spant! blijft investeren in duurzaamheid, de doelstelling voor 2015 is de energie uitstoot met 37 % te verminderen.

Energie besparingsmaatregelen
Naast de standaard vereisten die de Green Key stelt is geïnvesteerd in maatregelen ter vermindering van de CO2 uitstoot. Spant! plaatste zonnepanelen op het dak en regelde de stook- en koelinstallaties efficiënt in.

Carbon footprint
De CO2 emissie is vanaf meetjaar 2012 in kaart gebracht door de organisatie PuurTec in een zogenaamde ‘carbon footprint’. Tevens heeft PuurTec een milieu besparingsonderzoek gedaan. In de onderzoeksresultaten zijn diverse besparingsadviezen opgenomen die allemaal zijn opgevolgd. In 2015 zal PuurTec opnieuw een besparingsonderzoek uitvoeren, de doelstelling is om de energie uitstoot met 37 % te verminderen.

‘Cook Stoves’ in Ghana
Spant! investeert het bedrag dat de niet te vermijden CO2 uitstoot compenseert, in projecten die elders in de wereld bijdragen aan maatschappelijke verbetering. Eén daarvan is een project in Ghana waarbij de lokale bevolking wordt gestimuleerd om over te gaan op efficiënte 'cook stoves' waarmee de CO2 uitstoot aanzienlijk minder wordt. Spant! werkt hiervoor samen met de organisatie Climex.

Foto: Sander Boer

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!