Back Back Nieuws

PINO organiseert INTERREG event 2013 voor het echte Europees samenwerken

30 juli 2013
Over de toekomst van Europa heeft iedereen een mening. Maar op tal van terreinen is Europese samenwerking al een feit. Met even zo veel successen. Om die te vieren en om vooruit te kijken organiseerde PINO het INTERREG event 2013, waar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu alle samenwerkende partijen samenbracht.

In het Utrechtse Media Plaza leidde de dagvoorzitter Teun van der Keuken het grote gezelschap door het plenaire programma. Het publiek bestond uit vertegenwoordigers van lokale, regionale en landelijke overheden, het bedrijfsleven, adviesbureaus en belangenorganisaties. Op allerlei manieren liet PINO ze met elkaar kennismaken.

Slimme armbanden
Zo ontvingen alle congressanten bij de ingang hun persoonlijke Embraceled: een slimme witte armband, geprogrammeerd met de interessegebieden van de drager. Telkens wanneer twee deelnemers dicht bij elkaar stonden, lichtten gekleurde ledlampjes in de armband op om bepaalde wederzijdse interesses weer te geven. Zo kwamen veel congresgangers met elkaar in gesprek. Ook de in opvallend oranje geklede netwerkdames brachten de deelnemers met elkaar in contact.

Brainport regio Eindhoven
De overzichtelijke informatiemarkt en de vele workshops lieten zien welke vormen van succesvolle samenwerking er bestaan tussen regio’s in Europa. Zoals de Brainport regio Eindhoven, waarin deze ambitieuze stad optrekt met het overheidsapparaat, de bedrijven en de kennisinstellingen van Leuven en Aken. Of de gemeente Bronckhorst, die in een krimpregio juist met andere partijen de leefbaarheid en sociale betrokkenheid een impuls weet te geven. Met elkaar keken de deelnemers niet alleen tevreden naar de successen. Ze zochten juist elkaar op om het succes in de toekomst te zoeken. In een Europa vol met kansen.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!