MPI: industry voice voor meeting- en eventprofessionals - 2MPI: industry voice voor meeting- en eventprofessionals - 2
Back Back Achter de schermen

MPI: industry voice voor meeting- en eventprofessionals - 2

13 maart 2018

'MPI kan dé verbindende factor zijn'

In een branche zo veelzijdig als de meeting- en eventindustrie, is een helder en informatief baken niet bepaald een overbodige luxe. Zeker niet wanneer je te maken hebt met soms lastige en/of continu veranderende regelgevingen. Dat is waar vakvereniging Meeting Professionals International (MPI) een netwerk aan kennis en houvast biedt. In dit tweede deel van deze serie blikken we terug op een succesvolle en informatieve bijeenkomst in Hotel Bunnik.

Afgelopen januari kwam een dertigtal Professional Congress Organisers (PCO’s) bijeen in Bunnik om het gesprek aan te gaan met MPI. Het doel van de bijeenkomst was helder: op welke gebieden en bij welke onderwerpen kan MPI de industry voice zijn? Waar hebben PCO's behoefte aan en hoe kan MPI hier vorm aan geven? En last but not least: hoe zien PCO’s de toekomst van de wet- en regelgeving rondom de Code Geneesmiddelen Reclame (CGR)?

Kennis van wetgeving

Een bijeenkomst als deze was hard nodig: nu de wetgeving steeds strikter wordt heeft dat gevolgen voor het werk van de PCO, maar ook voor zijn of haar opdrachtgevers. Paul Gruijthuijsen is als PCO werkzaam en als vrijwilliger aangesloten bij MPI. Hij weet als geen ander waar de knelpunten zitten. Gruijthuijsen: ‘Bij de organisatie van congressen krijgen PCO's te maken met de wetgeving op het gebied van sponsoring door farmaceuten en door bedrijven van zogeheten medical devices. Enerzijds moet een PCO deze wetgeving goed kennen om de sponsoren van deze congressen goed te kunnen bedienen. Anderzijds moet een PCO ook de wetgeving goed kennen om de opdrachtgever goed van dienst te kunnen zijn.’

Duidelijkheid

De ochtend van de bijeenkomst werd besteed aan de vraag hoe MPI als industry voice kan optreden. Na de lunch ging het gezelschap dieper in op een viertal onderwerpen waarvan PCO's de voorkeur hebben als MPI het voortouw neemt én helpt met het vergaren van specifieke kennis. Dat betrof ten eerste de CGR wet- en regelgeving. ‘Dat blijft een heel lastig onderwerp. Je zit met de inspectie die toezichthouder is en met de CGR zelf. Op het moment dat een PCO advies vraagt bij CGR en akkoord krijgt, blijkt helaas dat in de praktijk de inspectie daar achteraf anders over kan denken. Voor de PCO is het verkrijgen van de juiste informatie dan ook belangrijk.’ Datzelfde geldt voor onderwerpen zoals btw en belasting. Advies van de Belastingdienst in de ene stad kan afwijken van het advies van een Belastingdienst uit een andere stad. Deze onduidelijkheden op het gebied van overheidsregelingen is waar MPI voor antwoorden kan zorgen. ‘Hier gaat MPI gedurende het jaar verder mee aan de slag’, aldus Gruijthuijsen.

  • MPI: industry voice voor meeting- en eventprofessionals - 2
  • Paul Gruijthuijsen
    Paul Gruijthuijsen

Neutrale spreekbuis

Het derde onderwerp ligt in het verlengde van de CGR Richtlijnen en draaide om de vanaf 18 januari 2018 verscherpte richtlijnen omtrent de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Het verzoek vanuit MPI-leden is om samen rondom de tafel te zitten met sponsoren om te zien wat er leeft bij congressen en bijeenkomsten, zodat ze ondanks de strenge regelgeving toch goed kunnen faciliteren. Ten slotte werd de aandacht gericht op de Europese verordening die vanaf 25 mei 2018 van kracht gaat, waardoor het moeilijker wordt om persoonsgegevens uit te wisselen. Wat mag je als PCO wel en niet na 25 mei en hoe moet je je daarop voorbereiden? Dat zijn vragen waarmee MPI voor verheldering kan zorgen. Gruijthuijsen: ‘We willen dergelijke grijze gebieden bespreekbaar maken en om ervoor te waken dat één PCO mogelijk in de spotlight komt te staan, willen we graag als industry voice optreden. Wij kunnen neutraal namens de gehele branche spreken.’

Verbindende rol

Angeline Bommer, PCO en mede-eigenaar en directeur van Congres Company volgt de ontwikkelingen van MPI nauwlettend. Volgens haar is MPI de organisatie bij uitstek om als industry voice op te treden. ‘Het is wat mij betreft aan MPI om te inventariseren wat er leeft in de markt en om met een afvaardiging naar wetgever en handhaver te stappen. Maar ook om locaties te informeren over CGR- en GMH-richtlijnen. Op die manier kunnen ze passende diensten leveren aan PCO's en adviseren.’ Dat houdt bijvoorbeeld in: geen dinervoorstel boven het maximumbedrag dat aan gastvrijheid besteed mag worden volgens de richtlijnen. ‘Met een passend voorstel slaan locaties de plank niet mis, dat is een win/win voor beide partijen’, aldus Bommer.

Samen sterker

MPI's krachtige netwerk is een van de redenen waarom ze als geen ander de rol van industry voice op zich kunnen nemen. Dat beaamt ook Bommer. ‘Ik denk dat MPI de verbindende factor kan zijn. De vakvereniging heeft een netwerk van diverse leveranciers en met hun bijeenkomsten kunnen ze deze mensen mooi met elkaar verbinden. Concullega's zoeken elkaar niet snel op, het is goed dat MPI dit faciliteert, dat kan de branche volgens mij alleen maar ten goede komen.’ Van elkaars problemen en gedachtengang kun je veel opsteken, aldus Bommer. ‘Tijdens een vorige bijeenkomst was het zinvol om te horen waar iedereen tegenaan liep. Hier kun je van leren als professional.’

Duidelijkheid

De rol van MPI als industry voice is volgens de PCO misschien wel het belangrijkste in het licht van de actuele ontwikkelingen rondom de CGR- en GMH-richtlijnen. Die moeten worden vertaald naar de praktijk. ‘Het is belangrijk dat vanuit MPI gefaciliteerd wordt dat we als collectief in gesprek gaan met wetgever en handhaver om de gedachtengang achter de nieuwe richtlijnen te begrijpen’, aldus Bommer. ‘Bij de uitvoering is niet altijd duidelijk wat wel en wat niet mag, we stuiten nog te veel op grijze gebieden. Als MPI daarover als industry voice in gesprek gaat kunnen we de richtlijnen beter begrijpen en er beter invulling aan geven. Duidelijk maken wat wél kan, daar draait het bij MPI om.’

Over Meeting Professionals International

Meeting Professionals International (MPI) is een internationale vakvereniging voor mensen die actief zijn binnen de meeting- en eventindustrie. Internationaal zijn er zo'n 17.000 leden aangesloten, een groot deel van hen bevindt zich in de Verenigde Staten. The Netherlands Chapter, zoals de Nederlandse afdeling van MPI heet, kent 200 actieve leden. Naast het lidmaatschap heeft MPI zo'n 60.000 followers op social media, bestaand uit meeting- en eventprofessionals uit de talloze verschillende onderdelen die de branche kent.

Door > Cintha Rood

> Deel 1: MPI: industry voice voor meeting- en eventprofessionals

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!