Merendeel zelfstandigen wil blijven ondernemenMerendeel zelfstandigen wil blijven ondernemen
Back Back Nieuws

Merendeel zelfstandigen wil blijven ondernemen

22 september 2020

Het kabinet laat met het derde steunpakket zien begrip te hebben voor de situatie waar veel zelfstandige ondernemers momenteel in zitten. De inkomensondersteuning en overige regelingen zijn nu voor een langere periode verlengd, waardoor ondernemers relatieve ruimte hebben om verder te kunnen.

Enquête zelfstandig ondernemers

De klankbordgroep Tozo heeft samen met het ministerie van SZW in augustus een enquête uitgezet onder zelfstandig ondernemers. De uitkomsten van deze enquête (pdf) met bijna 6.300 respondenten bieden een goede basis voor de Tozo 3 zoals deze er nu ligt.

Blijven ondernemen

Het merendeel van de respondenten (94,33%) geeft aan ondernemer te zijn en ondernemer te willen blijven en, belangrijker nog, daar ook goede mogelijkheden voor te zien. Van deze groep geeft 12% aan om als ondernemer zich op andere activiteiten te willen richten. Een kleine groep van 5,67% geeft aan het bedrijf te willen beëindigen en als werknemer verder te willen.

Veerkracht

De veerkracht van zelfstandigen laat zich ook hier weer zien. Een meerderheid van zo’n 64% gaat zelf op zoek naar nieuwe kansen en 38,48% daarvan geeft aan geen hulp nodig te hebben. Met de versterking van de ondernemersvaardigheden en/of heroriëntatie op nieuwe kansen kunnen ondernemers goed worden geholpen.

NL Leert Door

Dat het kabinet inzet op heroriëntatie en ontwikkeling door het programma NL Leert Door is dan ook een goede zaak. De behoefte daaraan is al gebleken doordat binnen een maand de beschikbare ontwikkeladviezen al zijn gebruikt. Het is belangrijk dat het ministerie van SZW ruim inzet op deze ontwikkeladviezen en het latere scholingstraject zodat iedereen die het nodig heeft de mogelijkheid krijgt in deze tijden van crisis in zijn of haar inkomen te voorzien.

www.fnvzzp.nl

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!