Je ziet alle hoogte- en dieptepunten van Nederland in het OpenluchtmuseumJe ziet alle hoogte- en dieptepunten van Nederland in het Openluchtmuseum
Back Back Nieuws

Je ziet alle hoogte- en dieptepunten van Nederland in het Openluchtmuseum

31 augustus 2017

Nog even dan is in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem de Canon van Nederland te zien. Vanaf 23 september vind je hier een overzicht van de hele geschiedenis van ons land, van 'hunebed tot heden'. De nieuwe presentatie, die tot stand kwam in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum in Amsterdam als partner, toont hoogte- en dieptepunten uit de Nederlandse geschiedenis aan de hand van historische personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen. Digitale media worden afgewisseld met authentieke, historische objecten uit eigen collectie en bruiklenen uit Nederlandse collecties. Daarnaast wordt het ontstaan van Nederland in breder perspectief geplaatst wat betreft zijn bevolking, klimaat en geografie. Het Openluchtmuseum gaat rondom de Canon van Nederland ook tijdelijke tentoonstellingen organiseren. Buiten, in het bekende park, zijn 19 Canon-vensters te zien. 

Het verhaal van Nederland

In het Openluchtmuseum kom je vanaf 23 september dichter bij de geschiedenis dan ooit. Bezoekers staan oog in oog met het verhaal van Nederlandse uitvindingen, oorlogen, machtswisselingen, het koloniale tijdperk en periodes van culturele beïnvloeding door nieuwkomers als Romeinen, Portugese Joden, Hugenoten en 20ste-eeuwse immigranten. Centraal staat Het Verhaal van Nederland, de nieuwe interactieve presentatie in de grote volledig heringerichte koepel. Spectaculaire 'filmsets' die in elkaar overlopen tonen tien verschillende tijdvakken, opgebouwd uit fragmenten van historische gebouwen en monumenten waartussen de bezoeker vrij kan rondlopen. De vensters van de Canon van Nederland zijn in deze tien tijdvakken verwerkt met historische objecten, audiovisuele presentaties en games. Boven de decors worden op het plafond luchten geprojecteerd zodat de hele koepel uit één fascinerend historisch landschap bestaat.

Nederland in vogelvlucht

In de zaal Nederland in Vogelvlucht wordt de Nederlandse geschiedenis geplaatst in de context van de ontwikkeling van het land Nederland. Met zaalvullende projecties van kaartbeelden, luchtbeelden en infographics wordt aangegeven hoe het grondgebied en de demografie van Nederland vanaf de laatste IJstijd tot heden veranderden. Tijdelijke thematische tentoonstellingen met historische objecten worden georganiseerd in de volgende zaal getiteld Vensters op Vroeger. De objecten in deze tentoonstellingen zijn bruiklenen uit het Rijksmuseum en uit andere Nederlandse musea. Op een grote interactieve digitale wand (18 meter lang, 3 meter hoog) zijn alle 50 vensters uit de Canon van Nederland te zien. De vensters kunnen worden geopend en gesloten, al naar gelang de bezoeker meer of minder kennis wil vergaren.

Het Nederlands Openluchtmuseum is tevens initiatiefnemer in een nationaal 'Canon-netwerk' van in totaal twaalf instellingen: Allard Pierson Museum, Amsterdam Museum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum in Amsterdam, Rijksmuseum van Oudheden en Scheepvaartmuseum. De partners in het netwerk, die samenwerken met de website entoen.nu, zetten historische topstukken uit hun collecties in de schijnwerpers en gaan samenwerken op het gebied van programmering en presentatie.

Commissies Van Oostrom en De Rooij

De presentatie van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum is gebaseerd op de 50 historische Canonvensters zoals die in 2006 werden gepresenteerd door de Commissie Van Oostrom. Elk 'venster' geeft 'zicht' op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis. De tien 'filmsets' in de presentatie zijn gebaseerd op de Tien Tijdvakken van de Commissie De Rooij zoals die in 2001 werden gepresenteerd voor het onderwijs.

Nederlands Openluchtmuseum

In 2011, na het besluit tot opheffen van het Nationaal Historisch Museum, kreeg het Nederlands Openluchtmuseum, samen met het Rijksmuseum in Amsterdam, de taak een historisch overzicht van de Nederlandse geschiedenis te verzorgen. Het Openluchtmuseum, geopend in 1918, toont de Nederlandse geschiedenis in gebouwen, voorwerpen en verhalen. Naast het park van 44 hectare, waarop 101 historische gebouwen staan, heeft het Openluchtmuseum nu een vernieuwd entreegebouw en een vernieuwd koepelvormig paviljoen. Hier is vanaf 23 september de Canon van Nederland te zien.

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!