Back Back Nieuws

IDEA gaat ledenbestand flink uitbreiden in 2015

16 december 2014
IDEA weet onverminderd grote bureaus aan zich te binden en verwacht tegelijkertijd een groei van het aantal kleine bureaus dat lid wordt. Een andere nieuwe ontwikkeling is dat in 2015 ook vijf startende bureaus uitgenodigd worden als (aankomend) IDEA-lid.

De verwachte toename van het aantal kleine bureaus is het gevolg van de contributievarianten die IDEA met ingang van 1 januari 2015 gaat hanteren. Bureaus met een bureau-inkomen tussen € 75.000,- en € 200.000,- per jaar (small agencies)  betalen vanaf die datum minder contributie dan de grote bureaus (leading agencies)  met een bureau-inkomen van boven de € 200.000,-. Overigens blijven de ledenvoordelen, zoals inspirerende ledenbijeenkomsten, verzekeringen, educatie en belangenbehartiging, voor beide groepen wel gelijk.

Alleen bureaus
IDEA vertegenwoordigt de betere bureaus in de branche. Dat blijft ook in de toekomst zo. Voor alle nieuwe leden, klein en groot, geldt dat ze professioneel als bureau moeten kunnen optreden voor hun opdrachtgevers. Dat wil zeggen dat elk IDEA-lid alle onderdelen van het vak (strategie, concept, productie) moet kunnen bieden. Verder zal ook de audit voor nieuwe leden blijven bestaan. Wel wordt voor small agencies een auditprocedure toegepast met andere parameters.

Flexibilisering
Met dit nieuwe contributiebeleid speelt IDEA in op veranderingen in de markt en de flexibilisering die veel bureaus hebben doorgevoerd. Daardoor zijn er steeds meer ‘small agencies’ ontstaan: kleine bureaus met een minimaal personeelsbestand die met een schil aan freelancers als bureau opereren. Ook deze kleinere ondernemingen waar veel vakmanschap zit en die mooie producties maken wil IDEA graag aan zich binden.

Meer slagkracht
‘De tijd is rijp voor deze ambitie’, meent IDEA-voorzitter Christine van Dalen. ‘IDEA heeft de afgelopen jaren haar ledental goed op peil weten te houden, ondanks de krimpende markt waarin zelfs gerenommeerde bureaus omvielen. Maar nu de markt aantrekt, ziet iedereen weer mogelijkheden. Wij ook en wat wij willen is groeien, een maatje groter worden. Om onze positie als inhoudelijk kenniscentrum te versterken, nieuwe plannen te verwezenlijken, maar vooral om onze sterke positie als belangenbehartiger uit te bouwen. We willen meer slagkracht en daarvoor is meer omvang nodig.’

Vakmanschap omarmen
‘Wij zien waardevolle kleinere bedrijven op de markt,’ vervolgt Van Dalen, ‘die mooie producties doen en waarvan wij het gevoel hebben ‘die horen bij ons’. De jaarlijkse contributie was wellicht tot nu toe voor hen een drempel. Ook zijn er huidige leden die in de afgelopen jaren kozen voor een andere bureaustructuur en personeel hebben laten gaan. Het vakmanschap dat in die bedrijven zit willen we graag binnen halen en binnen houden.’

Leading en Young
Naast het werven van nieuwe small agency-leden verwacht IDEA in 2015 een aantal leading agencies als lid te mogen begroeten. De contacten daarvoor zijn gelegd en de komende tijd gaat de vereniging daar veel energie in steken. Ook wil IDEA haar deuren open zetten voor ‘jonge honden’, bedrijven die minimaal één jaar bestaan en een klein klantenbestand hebben. Vijf daarvan zullen komend jaar worden uitgenodigd om gedurende één tot twee jaar young agency-lid te worden. Daarna stromen ze door naar het small of leading agency-lidmaatschap. Christine van Dalen: ‘Voor nieuwe, jonge partijen kan een gevestigde naam als IDEA een bolwerk lijken, waar ze niets te zoeken hebben. Maar wij hebben startende bedrijven juist heel veel te bieden. Anderzijds hopen we dat zij een stuk vernieuwing meebrengen, want dat is waar wij als IDEA ook voor staan: onze leden inspireren.’

Foto: Christine van Dalen
Fotografie: Sjoerd van Dijk

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.403 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!