Het coronavirus: Is er een vangnet voor jou als zzp’er?Het coronavirus: Is er een vangnet voor jou als zzp’er?
Back Back Nieuws

Het coronavirus: Is er een vangnet voor jou als zzp’er?

13 maart 2020

Met het aantal besmettingen nemen ook in ons land de zorgen over het coronavirus toe. De reissector krijgt zware klappen, evenementen en bijeenkomsten worden afgeblazen en tientallen bedrijven hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd. Nu bij ruim vijfhonderd Nederlanders (op 12 maart 2020) het nieuwe coronavirus is vastgesteld, grijpt ook in ons land de onrust om zich heen. Niet alleen mensen worden erdoor geraakt, ook de economie krijgt een flinke knauw. Welke ondersteuning is vanuit de overheid beschikbaar als vangnet voor zelfstandigen en ZZP-ers?

Problemen door preventieve maatregelen

Hoewel het virus sterk in opmars is, is de kans op besmetting nog altijd betrekkelijk klein. De economische impact wordt dan ook niet bepaald door de fysieke effecten van corona (lees: het aantal ziektegevallen) maar door de preventieve maatregelen die over de hele wereld worden genomen om verspreiding te voorkomen. Over de werkgelegenheid hoeven we ons nog geen zorgen te maken, volgens Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Bank bij RTL-Z. Al ligt dit voor zzp'ers anders dan voor werkenden in loondienst. 'Er zijn nu wel veel meer flexwerkers dan ten tijde van de crisis. Werkgevers kunnen in die zin makkelijker van mensen af. En we zien dat zzp'ers de afgelopen tien jaar veel sterker de klappen hebben opgevangen; als het economisch tegenzit draaien zij minder uren tegen lagere tarieven', legt Blom uit.

Werktijdverkorting

Vanuit de overheid zijn een aantal regelingen beschikbaar voor ondernemers die door corona in de knel komen. Ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de werktijdverkortingsregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bedrijven komen hiervoor in aanmerking als ze minimaal 2 en maximaal 24 weken minimaal 20 procent minder werk hebben als gevolg van de situatie. Als een bedrijf recht heeft op de regeling, keert de staat voor niet-gewerkte uren WW uit aan de werknemers die ondertussen gewoon in dienst blijven. 

Als zzp'er kun je geen beroep doen op werktijdverkorting. Wel is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor financiële ondersteuning met een van de twee onderstaande regelingen:

Borgstelling MBK-kredieten (BMKB)

Zzp'ers die door het wegvallen van opdrachten in financiële problemen maken, kunnen aanspraak maken op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMBK-regeling is eigenlijk bedoeld voor bedrijven die gebukt gaan onder de stikstof- en pfas-maatregelen, maar is nu ook van kracht voor ondernemers die hun inkomsten zien teruglopen door de coronacrisis. Deze regeling houdt in dat het Rijk garant staat als ondernemers geld willen lenen bij een bank. De BMBK is van toepassing op ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Verreweg de meeste mkb'ers kunnen er gebruik van maken, inclusief zelfstandig ondernemers.

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Wie echt in de problemen zit, kan als zzp'er ook nog een beroep doen op het Besluit bijstand voor Zelfstandigen (Bbz), de tijdelijke overbruggingsmaatregel waar gemeenten over gaan. Deze regeling kent verschillende vormen van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen in aanmerking komen voor het Bbz:startende zelfstandigen, gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen, oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf, zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. 

De Bbz voorziet in financiële aanvulling bij tijdelijke liquiditeitsproblemen Als zzp'er kom je in aanmerking voor de Bbz als je bedrijf tijdelijk in de problemen zit, maar wel levensvatbaar is. Bij de beoordeling moet dan wel gekeken worden naar de situatie waarin het bedrijf zat vóórdat het coronavirus uitbrak. Dit kan normaal gesproken weken zo niet maanden duren. FNV Zelfstandigen roept staatssecretaris Van Ark op om meer bekendheid te geven aan de Bbz-regeling. Ook vindt de bond dat er een flitsbeoordeling moet komen van de levensvatbaarheid van bedrijven die de aanvraag doen. 'Zzp’ers kunnen nu geen weken/maanden wachten tot er een advies of besluit ligt over de levensvatbaarheid en de aanvraag voor ondersteuning. En verleen voorschotten bij acute zaken. Een extra financiële injectie van de Rijksoverheid in het Bbz is een aanvullende factor die nodig kan zijn voor levensvatbare zzp-ondernemingen die getroffen zijn.'

Gezond verstand

Martijn Pennekamp, oprichter van ikwordzzper.nl en Het Ondernemerscollectief, reageert dat zzp’ers alert moeten zijn op de risico’s die het coronavirus brengt. 'We moeten ons echter geen paniek laten aanpraten. Daarvoor is het aantal coronabesmettingen in Nederland tot op heden veel te laag.' Het grootste gevaar is dat je als ondernemer lange tijd uit de roulatie raakt, doordat je niet kunt werken, ongeacht of dat is door een reële besmetting of doordat je in quarantaine wordt geplaatst. Om dit risico te voorkomen, is het belangrijkste dat je als ondernemer je gezond verstand gebruikt. Dat betekent dat iedereen zich moet houden aan de adviezen van het RIVM om besmetting te voorkomen. 

 

Bron en het hele artikel via: Ikwordzzper.nl 

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!

Meer lezen in deze rubriek

Events nieuwsbrief

Goed artikel?

Schrijf je in net als 37.058 andere professionals en ontvang wekelijks de beste artikelen!